Dettalji tal-Kumpanija

Il-fornitur tal-websajt:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
L-Irlanda

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell, u Andrea Finnegan
ID TAL-VAT: IE9827384L
Numru tar-Reġistru tal-Kummerċ: (Uffiċċju Irlandiż tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji) IE 511825

Ikkuntattjana:
terms@airbnb.com
https://mt.airbnb.com.mt/help/contact_us

L-entità li l-utenti li l-post tar-residenza tagħhom huwa ġewwa r-Renju Unit, l-Isvizzera u r-Russja jidħlu f'kuntratt magħha meta jużaw is-servizzi tal-pagamenti:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londra
EC4V 6JA
Ir-Renju Unit

Numru tal-kumpanija: 09392688
Diretturi: Quent Rickerby, Bart Rubin, u Sam Shrauger

Airbnb Payments UK Limited huwa/hija awtorizzat/a u rregolat/a mill-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja bħala Istituzzjoni tal-Flus Elettroniċi bin-numru ta' referenza 900596.

L-entità li l-utenti li l-post tar-residenza tagħhom huwa fiż-Żona Ekonomika Ewropea jidħlu f'kuntratt magħha meta jużaw is-servizzi tal-pagamenti:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Il-Lussemburgu

Numru tal-kumpanija: B230618
Diretturi: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin, u Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A., detentur tan-numru tar-referenza Z21, hija awtorizzata u regolata mill-Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Tista' taċċessa l-pjattaforma onlajn għar-riżoluzzjoni tat-tilwim tal-Kummisjoni Ewropea minn hawn: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li Airbnb la impenjat ruħha u lanqas hija obbligata li taħdem ma' entità għar-riżoluzzjoni tat-tilwim alternattivi biex tilħaq ftehim mal-klijenti f'każ ta' xi tilwima.

Informazzjoni dwar il-medja tar-riċevituri attivi fix-xahar ġewwa l-Unjoni Ewropea:

Skont Artiklu 24(2) tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA), il-pjattaformi tal-internet meħtieġa jippubblikaw l-"informazzjoni dwar il-medja tar-riċevituri attivi fix-xahar tas-servizz fl-Unjoni" sas-17 ta' Frar 2023 u li jibqgħu jagħmlu hekk darba kull sitt xhur.

Skont ir-regoli tad-DSA, fosthom il-Premessa 77, għad dati: 1 ta’ Frar, 2023 - 31 ta’ Lulju, 2023 wasalna għal numru medju ta' riċevituri attivi ġewwa l-Unjoni Ewropea ta' bejn wieħed u ieħor 38.8M.

Se nkomplu nifhmu x'bidliet qed iseħħu u, skont Artiklu 24(2) tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali, se nippubblikaw l-informazzjoni dwar in-numru medju ta' riċevituri attivi tas-servizz tagħna ġewwa l-Unjoni Ewropea kull sitt xhur.