Aqbeż għall-kontenut

Tħallas talli taqsam mal-oħrajn l-imħabba tiegħek għall-ivvjaġġar

Ingħaqad mal-programm Assoċjati ta' Airbnb u aqla' l-flus meta tirriklama ż-żjarat u l-esperjenzi ta' Airbnb. Skont it-termini

Kif jaħdem

Oħloq il-kontenut

Oħloq links jew widgets personalizzati għas-sit tiegħek, jew uża l-mudelli tagħna biex tibni l-paġni tal-ivvjaġġar tiegħek - mingħajr il-ħtieġa ta' HTML.

Aqsam mal-udjenza tiegħek

Irriklama l-postijiet fejn toqgħod u l-affarijiet x'tagħmel billi taqsam il-kontenut tiegħek bħala assoċjat fuq il-websajt jew il-kont tal-midja soċjali tiegħek.

Ibda aqla' l-flus

Meta xi ħadd jibbukkja fuq Airbnb grazzi għall-kontenut tiegħek, int se taqla' 30% tat-tariffa tal-klijenti ta' Airbnb għaż-żjarat li jseħħu u 25% tat-tariffa tal-organizzaturi ta' Airbnb għall-esperjenzi li parteċipant ikun ħa sehem fihom. Sir af iktar

Kif taqsam il-kontenut

Aqsam il-links mal-oħrajn

Oħloq links personalizzati biex tenfażizza ż-żjarat jew l-esperjenzi li tixtieq tissuġġerixxi.

Qiegħed il-widgets

Żid il-widgets personalizzati li juru jew listings partikolari jew kaxxi għat-tiftix ġenerali fuq is-sit tiegħek.

Ibni l-paġni tal-ivvjaġġar

Ibni l-paġni tiegħek billi tagħżel minn fost numru ta' mudelli ddisinjati bi ħsieb.

Spikka grazzi għall-mudelli li noffru

Oħloq kontenut tal-ivvjaġġar magħmul apposta għall-mod kif tixtieq tikkomunika mal-udjenza partikolari tiegħek. Ippersonalizza, ippubblika u immaniġġja l-kontenut tiegħek bl-għodod għall-editing li ssib fuq il-pjattaforma tagħna stess.

Affarijiet fil-qrib

Uża mappa biex turi l-postijiet u l-esperjenzi li huma qrib punt ta' interess.

Il-favoriti tiegħek

Aqsam il-postijiet u l-esperjenzi li bbukkjajt jew li ssejvjajt int u tqalleb il-pjattaforma.

Kaxxa ta' tfittxija ta' Airbnb

Agħmilha faċli għall-udjenza tiegħek biex ifittxu waħedhom.

Lil min qed infittxu

Kemm jekk int influencer, host ta' Airbnb, ambaxxatur ta' xi ditta kif ukoll jekk tħobb taqsam opportunitajiet tal-ivvjaġġar li n-nies żgur jibqgħu jiftakruhom, int taf tkun il-persuna ideali.

Influencers

Inti kapaċi tippreżenta d-destinazzjonijiet popolari daqslikieku kienu postijiet ġodda. L-udjenza tiegħek dejjem ħerqana għall-artikli, għal-likes u għall-postijiet il-ġodda li ssemmi.

Narraturi

Fil-fond ta' qalbek temmen li m'hemm xejn isbaħ milli tiskopri d-dinja u tirrakkonta l-istejjer u l-esperjenzi uniċi li tiltaqa' magħhom.

Ditti tal-ivvjaġġar

L-għarfien espert tiegħek qed jgħin lin-nies minn madwar id-dinja kollha jiskopru opportunitajiet tal-ivvjaġġar li n-nies żgur jibqgħu jiftakruhom.

Hosts ta' Airbnb

Int taf iktar mill-bqija tan-nies x'inhuma dawk l-affarijiet li jagħmlu Airbnb post speċjali u taf eżatt kif għandek tgħin lill-vjaġġaturi jgawdu l-vjaġġ tagħhom kemm jistgħu.

Mistoqsijiet komuni

Agħti titwila lejn dawn it-tweġibiet għall-mistoqsijiet komuni u rrevedi d-dettalji tal-programm miċ-Ċentru tal-Għajnuna.

X'jiġri jekk xi ħadd jibbukkja żjara jew esperjenza differenti minn dik li kont qed nirriklama?

Int se taqla' l-flus għal kull booking li jikkwalifika li jagħmel il-klijent, basta l-klijent ikun wasal fuq il-pjattaforma ta' Airbnb grazzi għal-link tiegħek u l-booking ikollu l-kundizzjonijiet l-oħra kollha meħtieġa mill-programm.

Meta xi ħadd jiftaħ il-link mill-kontenut tiegħi, kemm se jkollu żmien biex jibbukkja?

Biex nagħrfu li l-booking ġej mingħandek, il-klijent irid jibbukkja fi żmien 28 jum fil-każ ta' żjara u fi żmien 14-il jum fil-każ ta' esperjenza. Int taqla' l-flus wara li dal-klijent ikun temm iż-żjara jew l-esperjenza tiegħu.

X'jiġri jekk xi ħadd jibbukkja wara li jiftaħ il-kontenut ta' assoċjati differenti?

Il-link li se taqla' l-krediti se tkun l-aħħar link ta' assoċjat li fetaħ il-klijent qabel ibbukkja.

Bħala host ta' Airbnb, nista' naqla' l-krediti għaż-żjarat li nilqa' u għall-esperjenzi li norganizza jien stess?

Il-hosts ta' Airbnb jistgħu jiksbu l-krediti talli jaqsmu l-esperjenzi u l-postijiet fejn toqgħod mal-oħrajn, anke għall-bookings għall-postijiet fejn toqgħod u għall-esperjenzi tagħhom stess.

X'se jkun id-dħul tiegħi?

Bħala assoċjat se titħallas 30% tat-tariffa tal-klijenti ta' Airbnb kull darba li xi ħadd jibbukkja u jtemm żjara grazzi għall-kontenut tiegħek u se titħallas 25% tat-tariffa tal-organizzaturi ta' Airbnb kull darba li xi ħadd jibbukkja u jieħu sehem f'esperjenza (kemm tradizzjonali kif ukoll onlajn) grazzi għall-kontenut tiegħek. Għall-kundizzjonijiet l-oħra, agħti titwila lejn iċ-ċentru tal-għajnuna u lejn it-termini tagħna.

Lest/a tibda taqla' l-flus bħala Assoċjat ta' Airbnb?