Aqbeż għall-kontenut

Sib post fejn toqgħod għal dawk li qed jgħinu kontra l-COVID-19

Il-postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19 huma għal persuni li jgħinu direttament fil-ġlieda kontra l-COVID-19.
X'inhuma l-postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19?
Il-hosts qed ineħħu jew ibaxxu l-prezzijiet tagħhom biex jgħinu fix-xogħol li l-ħaddiema tal-għajnuna għall-COVID-19 qed jagħmlu fil-komunità tagħhom. Jekk tikkwalifika, se jkollok aċċess għal żjarat bla ħlas jew bi prezz imraħħas.
Dawn il-postijiet fejn toqgħod huma għal:
  • Ħaddiema tal-ewwel għajnuna
  • Professjonisti mediċi
  • Ħaddiema għas-saħħa tal-komunità
Se nikkonfermaw li l-faċilità tiegħek hija eliġibbli għall-programm.
Tista' tibbukkja post fejn toqgħod għal min qed jgħħin kontra l-COVID-19 jekk:
  • Jeħtieġlek tkun eqreb lejn il-post tax-xogħol tiegħek, kemm fiż-żona tiegħek stess jew f'post ġdid fuq xogħol
  • Inti tixtieq titbiegħed mill-oħrajn biex tħares is-saħħa tal-familja jew ta' min jgħix miegħek u bħalissa m'għandekx il-COVID-19
Ara jekk intix eliġibbli jew le
Se jkollok bżonn twieġeb ftit mistoqsijiet u tikkonferma x'inhu eżatt ix-xogħol tiegħek. Ladarba nikkuntattjaw lil min iħaddmek u nivverifikaw l-informazzjoni tiegħek, se nistednuk tibbukkja żjara.