L-ISTEJJER TAL-HOSTS

Kif jospita Dennis

Dennis jospita ġewwa Londra minħabba l-flessibbiltà li tipprovdi

Dennis jospita ġewwa Londra minħabba l-flessibbiltà li tipprovdi

X'kienet il-motivazzjoni tiegħek biex tibda tilqa' n-nies?

Kelli klijent li ġie mill-infern. Raġel tassew minn tagħna iżda li diffiċli ħafna biex tgħix miegħu, għalhekk wara li ħareġ, ħabib kbir tiegħi rrakkomanda lil Airbnb, u għalhekk iddeċidejt li nippruvaha.

X'kien it-tħassib tiegħek qabel ma bdejt tospita?

Qatt ma nista' ninsa l-ħsibijiet li kelli l-lejl qabel ma wasal l-ewwel klijent tiegħi - “X'qed nagħmel, nista' nkun qed nistieden qattiel joqgħod f'dari”. Dan kien raġel tassew minn tagħna minn Boston li ġie bil-krozzi. Huwa servieni ta' tfakkira sabiex ma ninsa qatt insegwi l-ħolm tiegħi.

Kif tħejji ruħek biex tiżgura li l-klijenti jkollhom esperjenza eċċellenti meta jaslu?

Aġġorna kemm tista' informazzjoni dwar il-viċinat lokali tiegħek, kun ċert/a li kollox huwa nadif u pulit, u oqgħod attent għal dettalji bħal li taċċerta ruħek li għandek biżżejjed toilet paper, peress li kont sorpriż dwar kemm klijenti jinkwetaw dwar dan.

Il-hosting biddel l-istil ta' ħajja tiegħek?

Mhux wisq għaliex kemm jista' jkun naddatta Airbnb għall-istil ta' ħajja tiegħi u meta neħtieġ pawża nista' faċilment nimblokka ftit “ħin personali” fil-kalendarju ta' Airbnb tiegħi.

X'inhi l-aktar ħaġa li togħġbok dwar il-fatt li int host?

Meta l-klijenti jistednuk tmur tiekol barra magħhom.

Il-Garanzija tal-Host hija xi ħaġa importanti għalik?

Oh, mingħajr dubju. Kienet waħda mill-affarijiet li għenet biex nieħu d-deċiżjoni li nissieħeb ma' Airbnb, għaliex jekk ikun hemm ħsara jew problemi, ikolli fejn nirrikorri. Għandi poster ta' kantant magħruf li huwa importanti ħafna għalija, u naħseb li ilu għandi aktar minn 37 sena, u jekk jiġrilu xi ħsara nkun irrabjat/a ħafna. Għalhekk il-fatt li naf li dan it-tip ta' oġġett huwa protett mill-Garanzija tal-Host iserraħli moħħi.

Liema kien l-aktar darba li ħassejtek kburi/ja bħala host?

Il-listing tiegħi ntgħażel biex jidher f'riklam ta' Airbnb. Wow!

Stejjer ta' hosts oħrajn

Ibda oħloq il-listing tiegħek

Ibda oħloq il-listing tiegħek