Il-logo ta' Airbnb.org
Il-logo ta' Airbnb.org
Missier u omm qed iżommu ż-żewġ uliedhom f'park bis-siġar tal-palm, qed jitbissmu għalenija.

Ħarsa lejn il-kisbiet tagħna

L-ewwel rapport tal-kisbiet tagħna juri kif sibna post fejn toqgħod ta' emerġenza għal iktar minn 220,000 persuna.

Is-saħħa tal-komunità

Airbnb.org ilha mill-2020 tgħin lin-nies jaqsmu l-ispazju u r-riżorsi u jagħtu l-għajnuna tagħhom fi żminijiet ta' kriżi.

220,000+

Nies li kellhom iħallu djarhom megħjuna

1,400,000

Iljieli ġewwa postijiet fejn toqgħod ta' emerġenza, bla ħlas

76,800

Nies li nkitbu biex jilqgħu n-nies għall-bookings ta' Airbnb.org

Stejjer ta' kisbiet

Dis-sena għenna lil dawk milquta mit-terremoti ġewwa t-Turkija u s-Sirja, min-nirien ta' Maui u f'għadd ta' kriżijiet umanitarji oħra madwar id-dinja.
Rapport tal-kisbiet (PDF)
Raġel b'daqna ta' lewn skur u mara liebsa nuċċali bilwieqfa quddiem ħajt tal-ġebel, qed jitbissmu huma u jħarsu lejn il-kamera.

L-istorja ta' Zehra u Souhel

Zehra u Souhel, ħaddiema umanitarji, kellhom data għat-tieġ u marru joqogħdu fid-dar tal-ħolm tagħhom ġewwa Antiċokja, it-Turkija. Imbagħad darhom u l-pjanijiet għall-ġejjieni sfawlhom meqruda minn terremot ta' skala 7+. 

Grazzi għal Airbnb.org, Zehra u Souhel sabu post fejn joqogħdu għal ftit taż-żmien. L-appartament kienilhom ta' wens. "Kien post fejn stajna nerġgħu niġu f'tagħna u nfasslu l-ġejjieni tagħna mill-ġdid," tgħid Zehra. Il-post fejn toqgħod ta' Airbnb kien post fejn setgħu jkomplu l-ħidma tagħhom ma' GOAL Global, għaqda mingħajr skop ta' qligħ li tgħin lil nies oħra milquta mit-terremoti.

L-istorja ta' Zehra u Souhel

Zehra u Souhel, ħaddiema umanitarji, kellhom data għat-tieġ u marru joqogħdu fid-dar tal-ħolm tagħhom ġewwa Antiċokja, it-Turkija. Imbagħad darhom u l-pjanijiet għall-ġejjieni sfawlhom meqruda minn terremot ta' skala 7+. 

Grazzi għal Airbnb.org, Zehra u Souhel sabu post fejn joqogħdu għal ftit taż-żmien. L-appartament kienilhom ta' wens. "Kien post fejn stajna nerġgħu niġu f'tagħna u nfasslu l-ġejjieni tagħna mill-ġdid," tgħid Zehra. Il-post fejn toqgħod ta' Airbnb kien post fejn setgħu jkomplu l-ħidma tagħhom ma' GOAL Global, għaqda mingħajr skop ta' qligħ li tgħin lil nies oħra milquta mit-terremoti.
Raġel b'xagħru miġbur toppu għat-tond fuq rasu liebes ilbies lewn kaħlani, bilqiegħda fuq il-ġebel u qed iħares fil-fond lejn foresta tropikali folta.

L-istorja ta' Benny

Wara li salva mara ta' 88 sena u lil bintha min-nirien ta' Maui, ħafna minn madwar il-pajjiż kollu bdew iqisu lil Benny bħala eroj. Imma daru nqerdet bin-nirien.

Il-ħaddiema ta' Airbnb.org għenu lil Benny isib post fejn joqgħod għal ftit taż-żmien. Jgħidilna li l-fatt li hu u l-ġirien tiegħu li ġarrbu l-qerda tan-nirien bħalu kellhom post fejn joqogħdu, tahom l-istabbiltà meħtieġa biex jerġgħu jibdew jibnu l-komunità tagħhom. "Nistgħu nħejju ruħna aħjar biex nibdew il-ħidma tagħna u nibnu l-komunità tagħna u djarna mill-ġdid."

Benny huwa wieħed mill-ħafna nies li ntlaqtu min-nirien u li sabu post fejn joqogħdu għall-emerġenza grazzi għal Airbnb.org.

L-istorja ta' Benny

Wara li salva mara ta' 88 sena u lil bintha min-nirien ta' Maui, ħafna minn madwar il-pajjiż kollu bdew iqisu lil Benny bħala eroj. Imma daru nqerdet bin-nirien.

Il-ħaddiema ta' Airbnb.org għenu lil Benny isib post fejn joqgħod għal ftit taż-żmien. Jgħidilna li l-fatt li hu u l-ġirien tiegħu li ġarrbu l-qerda tan-nirien bħalu kellhom post fejn joqogħdu, tahom l-istabbiltà meħtieġa biex jerġgħu jibdew jibnu l-komunità tagħhom. "Nistgħu nħejju ruħna aħjar biex nibdew il-ħidma tagħna u nibnu l-komunità tagħna u djarna mill-ġdid."

Benny huwa wieħed mill-ħafna nies li ntlaqtu min-nirien u li sabu post fejn joqogħdu għall-emerġenza grazzi għal Airbnb.org.

Għinna nwettqu xogħolna

Billi Airbnb tagħmel tajjeb għan-nefqiet kollha tal-ħidma ta' Airbnb.org, id-donazzjonijiet mogħtija jintużaw kollha biex jagħmlu tajjeb għall-bookings ta' postijiet fejn toqgħod ta' emerġenza bl-għajnuna tal-imsieħba mingħajr skop ta' qligħ tagħna.
Agħti donazzjoni issa
Missier qed iħejji l-pancakes waqt li ibnu u bintu qed jilagħbu ħdejh fuq il-bank tal-kċina.

Grazzi

Għall-Hosts, l-imsieħba u d-donaturi ta' Airbnb tal-kisbiet li għamilna flimkien.
© 2024 Airbnb.org. Id-drittijiet kollha miżmuma
© 2024 Airbnb.org. Id-drittijiet kollha miżmuma
© 2024 Airbnb.org. Id-drittijiet kollha miżmuma