Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Aġġornament dwar COVID-19
  Biex issib l-għażliet tal-kanċellazzjoni u tal-ħlas lura, agħżel booking mill-paġna Vjaġġi. Il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna tgħodd biss għal ċerti bookings. Se nkunu qed nagħtu iktar aġġornamenti fl-1 u fil-15 ta' kull xahar.
  Bookings u vjaġġi

  Kif nista' nressaq talba għal ċirkustanzi attenwanti?

  Tinsiex: Jekk għandek bżonn tikkanċella l-booking tiegħek minħabba l-coronavirus (COVID-19), jekk jogħġbok agħti ħarsa lejn l-artiklu fuq l-għażliet ta' kanċellazzjoni tagħna.

  Kif tikkanċella

  Jekk ikollok bżonn tikkanċella minħabba xi ċirkostanza mhux mistennija barra mill-kontroll tiegħek:

  1. Aqra l-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tagħna biex tara jekk intix kopert
  2. Ara li jkollok il-provi kollha disponibbli
  3. Ikkanċella l-booking tal-post fejn toqgħod jew tal-Esperjenza ta' Airbnb tiegħek

  Kif taħdem

  Jekk il-booking tiegħek jaqa' taħt waħda miċ-ċirkostanzi attenwanti li naċċettaw, se navżawk li l-booking tiegħek jista' jiġi kkanċellat mingħajr penali u jekk inti klijent se tieħu l-ħlas kollu lura.

  Jekk il-booking tiegħek ma jaqax awtomatikament taħt waħda miċ-ċirkostanzi attenwanti li naċċettaw, kompli l-proċess ta' kanċellazzjoni imbagħad ikkuntattjana biex tressaq talba għall-ħlas lura. Aħna se ngħinuk fil-passi li jmiss, li se jinkludu li tippreżenta l-provi meħtieġa u li tistenna sakemm it-tim tagħna jirrevedi l-każ tiegħek. It-talbiet għandhom jintbagħtu fi żmien 14-il jum mill-kanċellazzjoni.

  Artikli relatati
  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?
  Ma tistax issib dak li għandek bżonn?
  Sib kontenut apposta għalik f'dawn it-taqsimiet l-oħra taċ-Ċentru tal-Għajnuna.