Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Aġġornament dwar COVID-19
  Biex issib l-għażliet tal-kanċellazzjoni u tal-ħlas lura, agħżel booking mill-paġna Vjaġġi. Il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna tgħodd biss għal ċerti bookings. Se nkunu qed nagħtu iktar aġġornamenti fl-1 u fil-15 ta' kull xahar.
  Klijenti

  Kif nista' nkun naf jekk listing huwiex disponibbli?

  Jekk iddaħħal id-destinazzjoni tiegħek, id-dati tal-ivvjaġġar u n-numru ta' klijenti meta tfittex fuq Airbnb, il-listings kollha li jidhru għandhom ikunu disponibbli għall-vjaġġ tiegħek.

  Filwaqt li ninkoraġġixxu bil-qawwa lill-hosts kollha biex iżommu l-kalendarji tagħhom aġġornati, ikkunsidrali tibgħat messaġġ lill-hosts biex jerġgħu jiċċekkjaw li d-dar tagħhom għadha disponibbli Tista' wkoll tibgħat messaġġ lill-host biex tistaqsi dettalji oħra dwar l-ispazju tiegħu.

  Sir af iktar dwar kif tfittex post fejn toqgħod.

  Artikli relatati
  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?
  M'intix klijent?
  Agħżel rwol differenti biex issib għajnuna li tgħodd għalik.