Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Aġġornament dwar COVID-19
  Tista' tibdel jew tikkanċella l-bookings mill-paġna tal-vjaġġi tiegħek jekk il-pjanijiet tal-ivvjaġġar tiegħek inbidlu minħabba l-COVID-19.

  X'għażliet għandi jekk irrid nikkanċella booking għal post fejn toqgħod minħabba l-coronavirus (COVID-19)?

  Skont id-data meta sar il-booking, il-kanċellazzjoni tiegħek jaf taqa' taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna. Jekk il-booking mhux awtomatikament kopert, għandna iktar għażliet għalik.

  Għall-klijenti

  Jekk il-booking tiegħek ma jaqax taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna, iċċekkja l-booking tiegħek biex tara għandux għażliet ta' kanċellazzjoni flessibbli. Jekk iva, tista' tagħmel użu mill-għażliet li għandek disponibbli -- ibdel jew ikkanċella.

  Kif titlob kanċellazzjoni mingħand il-host tiegħek

  Jekk ibbukkjajt qabel l-10 ta' Marzu 2020 u għandek data taċ-checkin qabel l-1 ta' Ġunju 2020 jew jekk ibbukkjajt bejn l-10 ta' Marzu u l-1 ta' Ġunju 2020, jaf tista' titlob direttament lill-host tiegħek biex tikkanċella u tieħu flusek kollha lura.

  Se jkollok tidħol fil-kont tiegħek minn brawżer biex tagħmel dil-ħaġa (mhux mill-app ta' Airbnb). Se ssib faxxa fuq il-paġna Ibdel jew ikkanċella li ttik l-informazzjoni fuq kif titlob il-ħlas lura mingħand il-host tiegħek.

  1. Mur fuq Vjaġġi u sib il-vjaġġ li tixtieq tikkanċella
  2. Agħfas fuq Uri d-dettalji tal-vjaġġ
  3. Mill-ħarsa ġenerali, agħfas fuq Uri d-dettalji
  4. Agħfas fuq Ibdel jew ikkanċella
  5. Taħt Ikkanċella l-booking, agħfas fuq Li jmiss
  6. Agħżel COVID-19 (coronavirus) bħala r-raġuni għaliex qed tikkanċella
  7. Agħfas fuq Itlob għall-ħlas kollu lura

  Il-host se jkollu sa 48 siegħa biex iwieġbek, jew 24 siegħa jekk il-booking se jibda fi żmien ġimgħa jew inqas. Jekk il-host jaqbel mal-kanċellazzjoni, se nibgħatulek il-ħlas lura flimkien mat-tariffa tas-servizz fuq il-metodu tal-pagament li użajt biex tħallas. Sir af iktar kif jaħdmu l-ħlasijiet lura.

  Jekk il-host ma jaqbilx, xorta tista' tikkanċella imma l-ħlas li tieħu lura jkun skont il-politika ta' kanċellazzjoni magħżula mill-host.

  Għażliet oħra

  Jekk il-host ma jaċċettax li jikkanċella u l-booking tiegħek ma jaqax taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti, dejjem tista' tikteb messaġġ lill-host biex tara jkunx lest itik ħlas lura ikbar miċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet.

  Għall-hosts

  Jekk klijent jitolbok biex jikkanċella, se tirċievi email fejn nistaqsuk taqbilx li tagħtih il-ħlas kollu lura. Jekk id-data taċ-checkin tkun fi żmien 7 ijiem se jkollok 24 siegħa biex twieġeb, jekk le jkollok 48 siegħa ċans twieġeb. Biex twieġeb għal talba:

  1. Mill-email, agħfas fuq Wieġeb lill-klijent u se tittieħed fuq Airbnb
  2. Agħżel jew Agħti l-ħlas kollu lura jew Irrifjuta l-ħlas lura

  Jekk taqbel li tagħti l-ħlas kollu lura, l-istatus ta' Superhost tiegħek mhux se jiġi affettwat.

  Għażliet oħra

  Jekk tixtieq, minħabba COVID-19, tikkanċella booking li ma jaqax taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna, ikteb messaġġ lill-klijent tiegħek u itolbu biex jikkanċella l-booking. Il-hosts ma jeħlu ebda penali f'każ li l-kanċellazzjoni tinbeda mill-klijent.

  Jekk il-klijent ma jaqbilx li jikkanċella, xorta tista' tikkanċella l-booking imma jkollok tħallas il-penali.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?

  Idħol biex tikseb għajnuna personalizzata

  Ikseb l-għajnuna bil-bookings u bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
  Irreġistra