Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Aġġornament dwar COVID-19
  Biex issib l-għażliet tal-kanċellazzjoni u tal-ħlas lura, agħżel booking mill-paġna Vjaġġi. Il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna tgħodd biss għal ċerti bookings. Se nkunu qed nagħtu iktar aġġornamenti fl-1 u fil-15 ta' kull xahar.
  Klijenti

  X'għażliet għandi jekk irrid nikkanċella booking għal post fejn toqgħod minħabba l-coronavirus (COVID-19)?

  L-aħjar mod kif issir taf iktar dwar l-għażliet għall-booking u l-kanċellazzjoni tiegħek huwa billi tibda l-proċess ta' kanċellazzjoni għall-booking tiegħek. Hekk kif tibda dal-proċess, se tintwera l-għażliet tiegħek u dawn se jiddependu fuq jekk il-booking tiegħek jaqax awtomatikament taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna jew le. Skont id-dettalji tal-booking tiegħek, jaf ikollok l-għażla li titlob kanċellazzjoni mingħand il-host u tikseb il-ħlas kollu lura mingħajr ma jkollok għalfejn tiktiblu messaġġ direttament.

  Għall-klijenti

  Jekk il-booking tiegħek ma jaqax taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna, tista' tiċċekkja l-booking tiegħek biex tara jekk għandux xi għażliet ta' kanċellazzjoni flessibbli. Jekk iva, tista' tagħmel użu mill-għażliet ta' tibdil jew kanċellazzjoni li għandek disponibbli.

  Kif titlob kanċellazzjoni mingħand il-host tiegħek

  Skont id-dettalji tal-booking tiegħek, jaf tkun tista' titlob kanċellazzjoni direttament mingħand il-host tiegħek u tikseb il-ħlas kollu lura. Se ssir taf għandekx dil-għażla hekk kif tibda l-proċess ta' kanċellazzjoni.

  1. Mur fuq Vjaġġi u sib il-vjaġġ li trid tikkanċella
  2. Ikklikkja jew agħfas fuqUri d-dettalji tal-vjaġġ
  3. Mill-ħarsa ġenerali, ikklikkja jew agħfas Uri d-dettalji
  4. Ikklikkja jew agħfas Ibdel jew ikkanċella
  5. Taħt Ikkanċella l-booking, ikklikkja jew agħfas Li jmiss
  6. Agħżel ir-raġuni li għandha x'taqsam mal-COVID-19 (coronavirus) għaliex qed tikkanċella
  7. Ikklikkja jew agħfas Itlob għall-ħlas kollu lura

  Il-host se jkollu 48 siegħa ċans biex iwieġeb jew 24 siegħa f' każ li l-booking jibda f'inqas minn ġimgħa. Jekk jaqbel mal-kanċellazzjoni, se nibagħtulek il-ħlas lura flimkien mat-tariffa tas-servizz fuq il-metodu ta' pagament li użajt biex tħallas. Sir af iktar kif jaħdmu l-ħlasijiet lura.

  Jekk il-host ma jaqbilx, inti xorta tista' tikkanċella imma l-ħlas li tieħu lura jkun skont il-politika standard ta' kanċellazzjoni tal-host.

  Għażliet oħra

  Jekk il-host tiegħek ma jaċċettax li jikkanċella jew il-booking tiegħek ma jaqax taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti, dejjem tista' tikteb messaġġ lill-host biex tara jkunx lest itik ħlas lura għal ammont ikbar permezz taċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet.

  Għall-hosts

  Jekk klijent jitolbok biex jikkanċella, se tirċievi email fejn nistaqsuk taqbilx li tagħtih il-ħlas kollu lura. Jekk id-data taċ-checkin tkun fi żmien 7 ijiem se jkollok 24 siegħa biex twieġeb, jekk le jkollok 48 siegħa ċans. Biex twieġeb għal talba:

  1. Mill-email, agħfas fuq Wieġeb lill-klijent u se tittieħed fuq il-pjattaforma ta' Airbnb
  2. Agħżel jew Agħti l-ħlas kollu lura jew Irrifjuta l-ħlas lura

  Jekk taqbel li tagħti l-ħlas kollu lura, l-istatus ta' Superhost tiegħek mhux se jiġi affettwat.

  Għażliet oħra

  Jekk tixtieq tikkanċella booking minħabba l-COVID-19 imma l-booking ma jaqax taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna, xorta tista' tikkanċella l-booking imma jaf teħel xi penali.

  Artikli relatati
  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?

  Idħol biex tikseb għajnuna personalizzata

  Ikseb l-għajnuna bil-bookings u bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
  Irreġistra
  M'intix klijent?
  Agħżel rwol differenti biex issib għajnuna li tgħodd għalik.