Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Klijenti

  Il-booking tiegħi jaqa' taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tul il-pandemija tal-COVID-19?

  L-artiklu uffiċjali tagħna jispjega fid-dettall kif taħdem il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti għall-kanċellazzjonijiet minħabba l-COVID-19.

  Hawnhekk hawn taqsira sabiex ngħinuk tiddetermina jekk il-booking tiegħek huwa eliġibbli.

  Il-booking tiegħek huwa eliġibbli jekk dawn kollha li ġejjin huma veri

  • Inti bbukkjajt fl-14 ta' Marzu 2020 jew qabel
   • ud-data taċ-checkin hija bejn għada u did-data:31 ta' Ottubru 2020
   • u għadek ma kkanċellajtx il-booking
   • u għadek m'għamiltx iċ-checkin
   • u l-pandemija qed iżżommok milli tlesti l-booking tiegħek

  Jekk dawk l-affarijiet kollha huma veri, tista' tikkanċellah inti stess u se tingħata għażliet għall-kanċellazzjoni u għall-ħlas lura matul il-proċess. Biex tikkanċella skont dil-politika, se jkollok tagħti prova jew tiċċertifika li ma tistax tlesti l-booking tiegħek minħabba l-COVID-19.

  Żomm f'moħħok: Jekk inti marid/a bil-COVID-19, tista' tikkanċella taħt dil-politika billi tikkuntattja lit-tim tal-għajnuna lill-komunità tagħna, huma x'inhuma d-dettalji tal-booking tiegħek. Inti ser tintalab tivverifika dan permezz ta' provi dokumentati.

  Il-booking tiegħek mhux eliġibbli jekk qed tikkanċella minħabba l-COVID-19 u kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin hija vera

  • Il-booking sar wara l-14 ta' Marzu 2020 jew
  • Id-data taċ-checkin hija wara 31 ta' Ottubru 2020 jew
  • Il-booking diġà ġie kkanċellat jew
  • Inti diġà għamilt checkin

  Jekk m'intix eliġibbli u tikkanċella, il-ħlas lura tiegħek se jinħadem skont il-politika ta' kanċellazzjoni tal-host tiegħek u aħna se nuruk dan l-ammont tal-ħlas lura qabel tikkonferma l-kanċellazzjoni. F'dan il-każ, il-ħlasijiet tal-host u l-ħlasijiet lura tal-klijenti jintbagħtu skont il-politika ta' kanċellazzjoni tal-host li qbilt magħha meta bbukkjajt.

  Żomm f'moħħok: Meta jiġi kkanċellat booking, Airbnb tibgħat kull ħlas dovut lill-host u kull ħlas lura dovut lill-klijent skont il-politika ta' kanċellazzjoni tal-host. Għal dik ir-raġuni, il-bookings li ġew ikkanċellati qabel ma ġiet imħabbra jew estiża l-kopertura mhumiex se jiġu kkunsidrati mill-ġdid.

  Iktar għażliet jekk il-booking tiegħek mhux eliġibbli

  Jekk il-pjanijiet tiegħek huma flessibbli, tista' tikkunsidra li taħdem flimkien mal-host tiegħek biex tibdel il-booking għal data aktar tard.

  Tista' wkoll tikkuntattja lill-host tiegħek biex titlob ħlas lura addizzjonali, u jekk jaqbel, jista' juża ċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet biex jibgħatlek il-flus b'mod sigur.

  Iktar dettalji

  Se nkomplu nsegwu l-pandemija tal-COVID-19 u biħsiebna nagħtu aġġornamenti dwar il-politika fl-1 u fil-15 ta' kull xahar. Jekk il-booking tiegħek jibda wara did-data: 31 ta' Ottubru 2020, jekk jogħġbok erġa' ċċekkja f'did-data: 1 ta' Ottubru 2020 għal aġġornament dwar l-eliġibbiltà.

  Żomm f'moħħok li politiki differenti japplikaw għalbookings domestiċi fiċ-Ċina kontinentali u għal bookings ta' Luxe jew Luxury Retreats.

  Artikli relatati
  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?

  Idħol biex tikseb għajnuna personalizzata

  Ikseb l-għajnuna bil-bookings u bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
  Irreġistra
  M'intix klijent?
  Agħżel rwol differenti biex issib għajnuna li tgħodd għalik.