Aqbeż għall-kontenut
Open Homes se jsir Airbnb.org
Il-programm Open Homes ta' Airbnb inbidel f'Airbnb.org, għaqda mingħajr skop ta' qligħ 501(c)3 ġdida fjamanta. Grazzi talli bnejt il-komunità Open Homes magħna. Ninsabu eċitati biex tkun parti minn dan il-kapitlu l-ġdid.
Żur Airbnb.org
Aqsam l-ispazju tiegħek mal-oħrajn għal dejjem
Ingħaqad ma' komunità ta' hosts ġenerużi. Offri l-ispazju żejjed tiegħek bla ħlas lil persuni li jeħtieġu akkomodazzjoni temporanja.
Aqsam l-ispazju tiegħek mal-oħrajn għal dejjem
Ingħaqad ma' komunità ta' hosts ġenerużi. Offri l-ispazju żejjed tiegħek bla ħlas lil persuni li jeħtieġu akkomodazzjoni temporanja.

Iktar minn 50,000 persuna sabu post temporanju fejn joqogħdu grazzi għall-hosts ta' Open Homes.

Kif tilqa' n-nies id-dar

1
Oħloq profil
Għidilna dwar l-ispazju tiegħek u għaliex tixtieq tilqa' n-nies
2
Stenna talba
Ser tirċievi messaġġi mingħand għaqdiet mingħajr skop ta’ qligħ jew persuni li kellhom iħallu djarhom
3
Ipprepara ruħek biex tilqa' n-nies
Intom taqblu fuq id-dati u tkunu tafu minn qabel x'għandkom tistennew

Kif tilqa' n-nies

Akkomodazzjoni għar-refuġjati

Ilqa' membri ġodda hekk kif jistabbilixxu ruħhom fil-ħajja l-ġdida tagħhom

Normalment dawn il-klijenti jkunu se jmorru jgħixu ġewwa belt ġdida bit-tama li jintegraw fil-komunità. Dawn iż-żjarat jieħdu ħsiebhom għaqdiet li joffru għajnuna lir-refuġjati f'isem il-klijenti tagħhom.
Għajnuna f'każ ta' diżastru

Kun parti mill-pjan ta' reazzjoni għad-diżastri tal-komunità tiegħek

Dawn iż-żjarat iseħħu meta avveniment, bħal nar mhux ikkultivat jew uragan, jaffettwa komunità. Il-klijenti huma persuni li kellhom jevakwaw jew ħaddiema tas-sokkors li ġew biex jgħinu.

Kif nappoġġawk

Nafu li dan jista' jinħass bħala impenn kbir. Huwa għalhekk li nagħmlu l-almu tagħna biex noffru riżorsi u protezzjonijiet qabel u matul żjara.
Screening avvanzat u kontrolli
Filwaqt li l-ebda sistema ma ttik stampa perfettament onesta, aħna nivverifikaw fuq livell globali li r-rappreżentanti tal-aġenziji u n-nies li jibbukkjaw direttament permezz ta' Airbnb mhumiex parti mil-listi ta' sorveljanza regolatorji, terroristiċi u ta' sanzjonijiet.
Ħlas lura għal ħsara fuq proprjetà
Għalkemm il-ħsara aċċidentali hija rari, nifhmu li inti tista' teħtieġ forma ta' ħarsien. Il-Garanzija tal-Host se tħallas lura lil kull host li jikkwalifika għad-danni fuq il-proprjetà sa €800,000.
Ħtiġijiet u verifiki tal-klijenti
Qabel isseħħ żjara, il-membri tal-persunal tal-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ jew in-nies li ġew evakwati jridu joħolqu kont ta' Airbnb. Huma se jintalbu jipprovdu dettalji bħall-isem sħiħ, id-data tat-twelid, ritratt, in-numru tat-telefown, l-indirizz tal-email u l-informazzjoni dwar il-pagament tagħhom.
Għajnuna bit-telefown u riżorsi 24 siegħa kuljum
Mhux se tgħaddi minn dan kollu waħdek. Minbarra t-tim li jipprovdi għajnuna 24 siegħa kuljum lill-klijenti ta' Airbnb, se jkollok aċċess għal tim speċjalizzat għal kwalunkwe mistoqsija dwar booking ta' Open Homes.

Ma' min naħdmu

Aħna sseħibna ma' għaqdiet fdati biex nifhmu tassew lill-komunitajiet li nservu u kif l-aħjar ngħinuhom. Dawn l-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ jużaw Open Homes biex isibu akkomodazzjoni għan-nies tagħhom u jgħinu biex jipprovdu għajnuna għall-hosts matul iż-żjara.
L-għaqda mingħajr skop ta' qligħ tiegħek tixtieq taħdem ma' Open Homes? Ibgħatilna nota.

Ingħaqad ma' komunità li trid tagħti lura b'mod ġdid u iktar personali.

Għandek xi mistoqsijiet?
Sib it-tweġibiet fiċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna jew ikkuntattjana.
Żur iċ-Ċentru tal-Għajnuna