Aqbeż għall-kontenut

Agħti ftit kull darba li tilqa' n-nies għandek

Agħti donazzjoni biex tgħin persuni milquta minn diżastri, kunflitti jew mard serju.
"Se niftakar kull dettall tal-vjaġġ għax ħadt gost immens."
Victoria
·
Mistieden ta' Make-A-Wish®
“Ma nistax ngħid li d-dar naraha bl-istess mod bħal ma kont naraha qabel in-nar. Għalija, id-dar hija fejn hemm il-familja tiegħek. Id-dar tista' tagħmilha fejn trid.”
Michelle
·
Klijent ta' Open Homes
“Dan il-programm jippermetti li l-familja tiffoka fuq il-benesseri tal-persuna maħbuba tagħhom aktar milli toqgħod tinkwieta dwar kif se tħallas għall-akkomodazzjoni Kif nista' nkun qrib tagħhom?”
Meredith
·
Il-Fondazzjoni Fisher House

Kif jaħdmu d-donazzjonijiet

1
Agħżel x'se tagħti
Għidilna liema perċentwali tixtieq li titteħidlek awtomatikament minn kull ħlas.
2
Kollox imur għand għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ
Dawn jużaw il-fondi biex jgħinu lill-persuni li għandhom bżonn isibu akkomodazzjoni temporanja.
3
Sir af dwar l-impatt
Ikseb aġġornamenti regolari dwar kif il-kontribuzzjoni tiegħek għamlet differenza.

Id-donazzjonijiet tiegħek jgħinu lin-nies isibu akkomodazzjoni meta jkunu jeħtiġuha l-iktar

Iktar minn 50,000

In-nies għadhom jgħinu sa llum
Permezz ta' Open Homes, il-hosts offrew djarhom b'xejn lil persuni li ġew evakwati, ħaddiema ta' għajnuna, rifuġjati u nies oħra fil-bżonn. Iżda mhux kulħadd jista' jilqa' n-nies għandu b'xejn.

Għaliex il-hosts qed jagħtu donazzjonijiet

"Għandi neputi tal-ġenn li jbati minn kundizzjoni medika rari u naf kemm apprezzawha l-familja tiegħu meta kellhom jivvjaġġaw 'il bogħod mid-dar u setgħu joqogħdu x'imkien b'xejn."
Annette, host f'New Castle, CO
“Naħdem fi klinika tal-kanċer u nifhem il-ħtieġa urġenti għal akkomodazzjoni f'każ ta' emerġenza u l-ġenerożità minn barranin”
Aurora, host f'Santa Clara, CA
“Jiena nara dan bħala mod biex inpattu għall-ammont kbir ta' rigali u għajnuna li rċevejna mill-komunità tagħna meta r-raġel tiegħi rkupra mill-kanċer tal-Istadju 4.”
Tess, host f'Port Townsend, WA
"Għaddejt minnha jien l-esperjenza li ma jkollox post fejn toqgħod, allura nixtieq ngħin lil dawk li jinsabu fl-istess sitwazzjoni li kont jien fiha"
Adam, host fil-Muntanji ta' North Carolina
“Jien batejt mil-lewkimja mill-età ta' 12-il sena sat-28 sena, u kelli mmur mijiet ta' mili 'il bogħod mid-dar tiegħi biex nirċievi trattament. Kien żmien diffiċli u finanzjarjament devastanti għall-ġenituri tiegħi. Kuntent ħafna li għandi l-opportunità li ngħin lil ħaddieħor.”
Judy, host ġewwa Santa Maria, CA
"Rajt wisq sitwazzjonijiet ta' tbatija w diżastri naturali. Dan huwa mod tajjeb kif tagħti daqqa t'id lil persuni fil-bżonn."
Gary, host f'Talent, OR
"Għandi neputi tal-ġenn li jbati minn kundizzjoni medika rari u naf kemm apprezzawha l-familja tiegħu meta kellhom jivvjaġġaw 'il bogħod mid-dar u setgħu joqogħdu x'imkien b'xejn."
Annette, host f'New Castle, CO
“Naħdem fi klinika tal-kanċer u nifhem il-ħtieġa urġenti għal akkomodazzjoni f'każ ta' emerġenza u l-ġenerożità minn barranin”
Aurora, host f'Santa Clara, CA
“Jiena nara dan bħala mod biex inpattu għall-ammont kbir ta' rigali u għajnuna li rċevejna mill-komunità tagħna meta r-raġel tiegħi rkupra mill-kanċer tal-Istadju 4.”
Tess, host f'Port Townsend, WA
"Għaddejt minnha jien l-esperjenza li ma jkollox post fejn toqgħod, allura nixtieq ngħin lil dawk li jinsabu fl-istess sitwazzjoni li kont jien fiha"
Adam, host fil-Muntanji ta' North Carolina
“Jien batejt mil-lewkimja mill-età ta' 12-il sena sat-28 sena, u kelli mmur mijiet ta' mili 'il bogħod mid-dar tiegħi biex nirċievi trattament. Kien żmien diffiċli u finanzjarjament devastanti għall-ġenituri tiegħi. Kuntent ħafna li għandi l-opportunità li ngħin lil ħaddieħor.”
Judy, host ġewwa Santa Maria, CA
"Rajt wisq sitwazzjonijiet ta' tbatija w diżastri naturali. Dan huwa mod tajjeb kif tagħti daqqa t'id lil persuni fil-bżonn."
Gary, host f'Talent, OR
"Għandi neputi tal-ġenn li jbati minn kundizzjoni medika rari u naf kemm apprezzawha l-familja tiegħu meta kellhom jivvjaġġaw 'il bogħod mid-dar u setgħu joqogħdu x'imkien b'xejn."
Annette, host f'New Castle, CO
“Naħdem fi klinika tal-kanċer u nifhem il-ħtieġa urġenti għal akkomodazzjoni f'każ ta' emerġenza u l-ġenerożità minn barranin”
Aurora, host f'Santa Clara, CA
“Jiena nara dan bħala mod biex inpattu għall-ammont kbir ta' rigali u għajnuna li rċevejna mill-komunità tagħna meta r-raġel tiegħi rkupra mill-kanċer tal-Istadju 4.”
Tess, host f'Port Townsend, WA

Lil min qed tgħin

Isma' l-istejjer ta' nies li kellhom bżonn akkomodazzjoni temporanja.
“Din hija opportunità tassew tajba biex tagħmel id-differenza għal xi ħadd li jista' jkollu bżonn ftit ħin biex jaħseb jew spazju biex jaħseb mill-ġdid dwar xi jmiss f'ħajtu."
Laura, klijenta ġewwa Mexico City · Kun af iktar dwar l-għajnuna f'każ ta' diżastru
"Aħna nsajru flimkien u nieklu flimkien. Nista' ngħid li qisha familti."
Fode, klijent ġewwa Ruma · Sir af iktar dwar żjarat tar-refuġjati
“Bla dubju inħossni iktar qisni d-dar meta nkun f'dar ħaddieħor."
Ashlee, klijenta ġewwa Salt Lake City · Sir af iktar dwar żjarat mediċi

L-impenn tagħna

Aħna qed nagħtu għotjiet ukoll
Din is-sena Airbnb qed tinvesti iktar minn €17.5 miljun biex tgħin lin-nies li jeħtieġu akkomodazzjoni, dawn jinkludu għotjiet lil għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ bħall-Fondazzjonin Make-A-Wish® u l-Kumitat Internazzjonali tas-Salvataġġ.
Qed nibnu soluzzjonijiet
Għandna tim ta' esperti kemm fl-oqsma mingħajr skop ta' qligħ kif ukoll f'dawk tat-teknoloġija li qed jaħdmu biex jagħmlu ikabbru l-pjattaforma ta' Open Homes. Airbnb tkopri l-ispejjeż operattivi kollha biex dan ikun possibbli.
Ma nżommu l-ebda parti mill-flus għalina
Il-kontribuzzjonijiet tiegħek imorru għand istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ li xogħolhom hu li jgħinu lil nies isibu akkomodazzjoni. Aħna nkopru t-tariffi tal-ipproċessar kollha ta' Airbnb, għalhekk dak kollu li tagħti jmur biex ngħinu lil xi ħadd fil-bżonn.

Iltaqa' mal-imsieħba tagħna

Aħna naħdmu ma' wħud mill-iktar għaqidet mingħajr skop ta' qligħ importanti fid-dinja li jsibu djar temporanji lil nies fil-bżonn.
Kumitat Internazzjonali ta' Salvataġġ
Għaqda mingħajr skop ta' qligħ li tgħin lir-refuġjati jibnu ħajjithom mill-ġdid billi toffrilhom għajnuna, akkomodazzjoni u edukazzjoni.
Komunità ta' Appoġġ kontra l-Kanċer
Netwerk dinji ta' għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ bl-iskop li jipprovdi għarfien, riżorsi u komunità lil miljuni ta' nies milquta mill-kanċer.
All Hands and Hearts
Għaqda internazzjonali ta' għajnuna f'każ ta' diżastru li tindirizza l-bżonnijiet tal-komunitajiet milquta minn diżastri naturali.
Mercy Corps
Tim umanitarju li jaħdem madwar id-dinja kollha bl-iskop li jsalva l-ħajjiet waqt diżastri u kriżijiet naturali, kif ukoll li jgħin lill-komunitajiet jirkupraw aħjar u iktar malajr.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

Ma tistax issib il-mistoqsija tiegħek hawn? Żur iċ-Ċentru tal-Għajnuna
Id-donazzjonijiet jistgħu jitnaqqsu mit-taxxa?
Għall-hosts li jħallsu t-taxxa fuq id-dħul fl-Istati Uniti, id-donazzjonijiet jistgħu jitnaqqsu mit-taxxa sal-punt permess mil-liġi tat-taxxa tal-Istati Uniti bħala kontribuzzjoni karitatevoli għall-Fond ta' Open Homes, li jinsab fil-PayPal Giving Fund. PayPal Giving Fund hija entità tal-karità eżentata mit-taxxa fuq id-dħul federali tal-Istati Uniti (karità 501(c)(3)). Għall-hosts li huma residenti fiskali fil-Messiku, id-donazzjonijiet jistgħu jitnaqqsu mit-taxxa skont it-Trattat tal-Istati Uniti/Messiku biex tiġi evitata t-Taxxa Doppja, meta jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha applikabbli. Qed naħdmu sabiex id-donazzjonijiet ikunu jistgħu jitnaqqsu mit-taxxa għall-hosts f'pajjiżi oħra, u se ninfurmawk meta jkollna aġġornament għal-lokalità tiegħek.
Nista' nibdel l-ammont tad-donazzjoni tiegħi wara li nagħżel li nipparteċipa?
Iva. Tista' tibdel il-persentaġġ tad-donazzjoni tiegħek jew tagħżel li ma tibqax tagħti donazzjoni meta trid mid-Dashboard tal-Host tiegħek. Tkun tista' tibdel l-ammont ta' donazzjoni sakemm Airbnb tibgħatlek il-ħlas tiegħek; normalment jum wara li n-nies joħorġu mill-post.
Liema għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ se jirċievu d-donazzjoni tiegħi?
Id-donazzjoni tiegħek se tgħin għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ li jsibu akkomodazzjoni temporanja għal persuni meta jkunu qed jivvjaġġaw minħabba kunflitt, diżastru jew kura jew mistrieħ mediku. Dawn l-għaqdiet huma esperti ta' fama mondjali fl-oqsma tagħhom, inklużi Mercy Corps u l-Komunità ta' Appoġġ kontra l-Kanċer. Sir af aktar dwar lil min jistgħu jgħinu d-donazzjonijiet tiegħek fuq airbnb.com/openhomes.
Kif tista' din id-donazzjoni tiegħi tgħin biex tipprovdi post lil persuni fil-bżonn?
Miljuni ta' nies madwar id-dinja jkollhom iħallu djarhom minħabba kunflitti u diżastri naturali, jew minħabba l-bżonn li jivvjaġġaw għal kura medika—u l-ispejjeż jistgħu jkunu ta' tfixkil kbir biex jaċċessaw akkomodazzjoni ta' emerġenza. Il-pjattaforma Open Homes diġà sabet akkomodazzjoni temporanja u mingħajr ħlas għal iktar minn 50,000 persuna. Jekk tagħti donazzjoni tkun qed tgħin lill-imsieħba tal-komunità tagħna jipprovdu saħansitra aktar akkomodazzjonijiet temporanji mingħajr ħlas għall-persuni li huma l-aktar fil-bżonn.
Kif nista' nkun naf x'qed isir bid-donazzjoni tiegħi?
Inti tkun tista' tara kemm tajt fid-Dashbord tal-Host tiegħek, li tista' ssibha meta trid billi tmur fuq airbnb.com/hosting. Barra minn hekk, aħna se nipprovdu aġġornamenti kull tant żmien bl-email fuq l-impatt tiegħek, inkluż rapport annwali dwar id-donazzjonijiet.
Nista' nagħti donazzjoni?
Hosts fl-Istati Uniti u numru ta' pajjiżi oħrajn jistgħu jibdew jagħtu donazzjonijiet illum. Qed naħdmu biex nagħmlu d-donazzjonijiet disponibbli f'aktar pajjiżi tul iż-żmien. Jekk bħalissa ma tistax tagħti donazzjoni fuq airbnb.com/openhomes/donations, jekk jogħġbok erġa' ċċekkja fil-futur.