Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

Airbnb kemm titlob flus mingħand il-Hosts?

Ikseb id-dettalji dwar it-tariffi tas-servizz għall-Hosts u l-klijenti.
Minn Airbnb f'did-data: 16 ta’ Nov 2020
5 minuti biex taqrah
Aġġornat f'did-data: 14 ta’ Mar 2023

Punti ewlenin

 • Il-biċċa l-kbira tal-Hosts iħallsu tariffa tas-servizz ta' 3% tas-sottototal tal-booking

 • Il-klijenti normalment iħallsu tariffa tas-servizz ta' madwar 14% tas-sottototal tal-booking

 • Dat-tariffi jgħinu lil Airbnb tgħin lil Hosts u toffri s-servizzi tagħha

Ħafna Hosts jilqgħu n-nies biex idaħħlu l-flus u fl-istess waqt jiltaqgħu ma' vjaġġaturi minn madwar id-dinja kollha. Imma kemm tiġbor flus Airbnb u kif jintlaqtu l-Hosts u l-klijenti?

Jekk tifhem aħjar x'tariffi tiġbor Airbnb u għaliex tiġborhom, tkun tista' toħloq strateġija tal-prezz addattata għalik u għall-ispazju tiegħek.

Kemm tiġbor flus Airbnb?

Il-biċċa l-kbira tal-Hosts iħallsu tariffa tas-servizz fissa ta' 3% fuq is-sottototal tal-booking. Is-sottototal huwa l-prezz ta' kull lejl tiegħek flimkien mat-tariffi l-oħra kollha li tagħżel li tiġbor mingħand il-klijenti (bħat-tariffa għat-tindif) u ma jinkludix it-taxxi u t-tariffi ta' Airbnb. Il-klijenti normalment iħallsu tariffa tas-servizz ta' madwar 14% fuq is-sottototal tal-booking.

Għalhekk jekk qed titlob $100 USD kull lejl u tariffa għat-tindif ta' $60 USD għal żjara ta' 3 iljieli, is-sottototal tal-booking se jkun $360 USD. It-tariffa tas-servizz tal-Host, li normalment hi 3% tas-sottototal tal-booking tiegħek ($10.80 USD) titnaqqas mid-dħul tiegħek u aħna niġbru tariffa tas-servizz ta' 14% ($50.40 USD) mingħand il-klijenti li tiżdied mal-prezz aħħari li jħallsu. F'dal-eżempju:

 • Int iddaħħal $349.20 USD
 • Il-klijent tiegħek iħallas $410.40 USD

It-tariffi tas-servizz ta' Airbnb huma kompetittivi u magħna ma tħallasx talli nipproċessaw il-pagamenti. B'hekk il-Hosts ikunu jistgħu jżommu parti ikbar mid-dħul tagħhom.

Il-biċċa l-kbira tal-Hosts iħallsu tariffa tas-servizz fissa ta' 3% tas-sottototal tal-booking tagħhom.

Għaliex Airbnb tiġbor it-tariffi tas-servizz?

Airbnb tiddependi mit-tariffi biex tkompli bil-ħidma tagħha u tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-prodotti u s-servizzi meħtieġa biex tkun tista' taqsam l-ispazju tiegħek, fosthom:

 • Għajnuna lill-klijenti 24 siegħa kuljum
 • Marketing mal-klijenti permezz ta' Google, fuq il-midja soċjali u b'metodi oħra
 • Ħarsien għalik u għall-post tiegħek
 • Materjal edukattiv għall-Hosts

Ara l-vidjow t'hawn fuq biex issir taf iktar dwar it-tariffi.

Il-klijenti jafu b'dat-tariffi?

Iva. It-tariffi tas-servizz, it-tariffi tat-tindif, it-tariffi għall-klijenti l-oħra li jingħaqdu mal-booking u t-tariffi għall-pets jintwerew lill-klijenti flimkien mat-taxxi li jkollhom iħallsu (jekk il-klijenti jkunu obbligati jħallsu xi taxxi) u l-prezz aħħari li jkunu se jintalbu jħallsu.
Il-fatt li ningħata rendikont sħiħ tal-prezz tiegħi jgħinni nadatta u nżomm il-prezz aħħari kompetittiv. Dan iwassal għal klijenti iktar sodisfatti u reviews aħjar.
Oliver,
Brooklyn, New York

Kif nista' nsib kemm se jħallsu l-klijenti?

Hekk kif booking jiġi kkonfermat, fid-dettalji tal-booking tal-Host u fl-email bil-konferma tal-booking se nuruk rendikont tal-prezz bit-tariffi kollha mħallsa biex tkun tista' ssib malajr:

 • It-tariffi u t-taxxi miġbura minn Airbnb
 • It-tariffi mhux obbligatorji li għażilt li tiġbor (bħal pereżempju t-tariffa għat-tindif)
 • Il-prezz aħħari li se jħallsu l-klijenti tiegħek
 • Kemm hu l-ħlas li se tirċievi

Dan ifisser li qatt mhu se jkollok għalfejn tfittex għall-prezz aħħari meta tkun qed twieġeb il-mistoqsijiet tal-klijenti jew int u tagħmel xi bidliet fil-booking tagħhom. Meta tkun taf kemm qed iħallsu l-klijenti, issirlek ħafna eħfef tieħu ħsieb l-istrateġija tal-prezzijiet tiegħek, il-ħlasijiet lura, il-kanċellazzjonijiet u t-talbiet għall-bookings.

Tista' ssib il-pagament li għamel il-klijent u s-somma li se titħallas int billi tinżel 'l isfel fuq il-paġna tad-Dettalji tal-booking.

L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

Punti ewlenin

 • Il-biċċa l-kbira tal-Hosts iħallsu tariffa tas-servizz ta' 3% tas-sottototal tal-booking

 • Il-klijenti normalment iħallsu tariffa tas-servizz ta' madwar 14% tas-sottototal tal-booking

 • Dat-tariffi jgħinu lil Airbnb tgħin lil Hosts u toffri s-servizzi tagħha

Airbnb
16 ta’ Nov 2020
Dan kien ta' għajnuna għalik?