Il-logo tal-Aġġornament ta' Airbnb: Xitwa 2022
Aġġornament tax-Xitwa

Issa eħfef minn qabel li ttella' d-dar tiegħek fuq Airbnb

Superhost bi tbissima fl-app ta' Airbnb. Hemm miktub li jisimha Myranda, ilha tliet snin torganizza l-Esperjenzi ġewwa Little Rock u r-rating ta' Airbnb tagħha huwa ta' 4.96 minn 5 stilel.

Airbnb Setup: Il-mod ġdid u ħafif ħafna kif tibda

Kulħadd jista' jtella' l-post tiegħu fuq Airbnb u jibda jagħmel il-flus—aħna noffru għajnuna personalizzata pass pass.
Popup fuq mowbajl li tgħid: Ikseb għajnuna personalizzata mingħand Superhost. Fuq dal-isem hemm ritratt tas-Superhost Myranda mdawra b'iktar ċrieki li kull wieħed fih ritratt ta' Superhost qed jitbissem. 

Il-kitba fuq l-iskrin tgħid: Se nqabbduk ma' Host b'esperjenza. Is-Superhost se jgħinek pass pass int u ttella' l-post tiegħek fuq Airbnb—biċ-chat jew bil-laqgħat bil-vidjow. Tista' wkoll tibda waħdek u titlobna nqabbduk ma' Superhost iktar tard.

Żewġ buttuni hawn taħt jagħtuk l-għażla li nqabbduk ma' Superhost jew li tibda l-proċess waħdek.

Għajnuna personalizzata mingħand Superhost

Ħallina nsibulek Superhost li jista' jgħinek—se jkun Host b'esperjenza li se jagħtik għajnuna diretta minn meta tkun għadek tibda sal-ewwel klijent tiegħek. Is-Superhosts ġejjin minn iktar minn 80 pajjiż u tista' tikkomunika magħhom bit-telefown, waqt laqgħa bil-vidjow jew b'chat.
Mowbajl qed juri isem ta' paġna: Agħżel lil min tixtieq tilqa' għall-ewwel booking tiegħek. Il-Hosts jistgħu jagħżlu li jilqgħu l-klijenti kollha ta' Airbnb jew jagħżlu li jaċċettaw biss klijent b'esperjenza. Għażilt il-buttuna "klijent b'esperjenza".

Klijent b'esperjenza għall-ewwel booking

Biex isserraħ moħħok għall-ewwel booking tiegħek, issa tista' tagħżel li tilqa' klijent b'esperjenza—klijent li diġà għamel tliet żjarat u ma kellux problemi mal-Hosts ta' Airbnb.
Mowbajl qed juri t-Tab Illum għall-Hosts ta' Airbnb, b'ħafna għażliet li jistgħu jużaw biex jieħdu ħsieb il-listing tagħhom bħal pereżempju għodda għall-kalendarju. Fin-naħa t'isfel tal-iskrin hemm l-għażliet biex il-Hosts il-ġodda, b'buttuna waħda, ikunu jistgħu jitħadtu mas-Superhost li jkun qed jgħinhom jew biex jitolbu l-għajnuna speċjalizzata mingħand Airbnb.

Għajnuna speċjalizzata mingħand Airbnb

B'mossa waħda, il-Hosts il-ġodda jistgħu jikkuntattjaw lill-aġenti mħarrġa apposta tal-Għajnuna lill-Komunità biex jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom—minn kif isolvu l-problemi bil-kont sa kif jitħallsu. Bħalissa disponibbli fi 42 ilsien.
Logo ta' AirCover għall-Hosts

Qed inħabbru ħarsien ikbar

Verifika tal-identità tal-klijent

Is-sistema ta' verifika dettaljata tagħna tiċċekkja dettalji bħall-isem, l-indirizz, id-dokument tal-identità maħruġ mill-gvern u iktar dettalji bħal dawn biex tikkonferma l-identità tal-klijenti li jibbukkjaw fuq Airbnb.

Għarbiel tal-bookings

Kull darba li jkun se jsir booking, it-teknoloġija tagħna tqis mijiet ta' fatturi u timblokka ċerti bookings li jagħtuha x'tifhem li hemm riskju kbir għal ħsara fil-propjetà jew parties li jagħtu fastidju.

Ħarsien sa $3M USD kontra l-ħsara

Airbnb tħallsek lura għall-ħsara li l-klijenti jagħmlu f'darek u fi ħwejġek u toffri dal-ħarsien speċjalizzat:

Arti u oġġetti prezzjużi

Airbnb se tħallas biex tirrestawra, tibdel jew tikkumpensak għall-arti jew l-oġġetti l-oħra ta' valur li ssirilhom il-ħsara.

Karozzi u dgħajjes

Aħna nħarsu l-karozzi, id-dgħajjes u l-vetturi tal-ilma l-oħra li tipparkja jew iżżomm ġewwa darek.

Ħsara magħmula mill-pets

Aħna nħallsu biex insewwu l-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets tal-klijenti.

Telf tad-dħul

Jekk ikollok tikkanċella xi bookings ta' Airbnb minħabba l-ħsara li jkunu għamlulek il-klijenti, aħna se nagħmlu tajjeb għat-telf fid-dħul tiegħek.

Tindif fil-fond

Se nagħmlu tajjeb għal kull servizz tat-tindif mhux mistenni li jkollok tagħmel wara żjara ta' klijent—pereżempju tindif professjonali tat-tapiti.

Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ta' $1M USD

Aħna nħarsuk fil-każ rari li klijent ikorri jew li l-affarijiet tiegħu jinsterqu jew issirilhom xi ħsara.

Linja tas-sigurtà, 24 siegħa kuljum

Jekk qatt tħossok mhux sigur/a, l-app tagħna toffrilek aċċess malajr, lejl u nhar, għal aġenti tas-sigurtà mħarrġa apposta.

Sib id-dettalji kollha dwar kif AirCover għall-Hosts iħarsek u f'liema sitwazzjonijiet ma jħarsekx.

AirCover disponibbli biss mingħand Airbnb

AirbnbKompetituri
Verifika tal-identità tal-klijent
Għarbiel tal-bookings
Ħarsien sa $3M USD kontra l-ħsara
Arti u oġġetti prezzjużi
Karozzi u dgħajjes
Ħsara magħmula mill-pets
Telf tad-dħul
Tindif fil-fond
Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ta' $1M USD
Linja tas-sigurtà, 24 siegħa kuljum

Għall-paragun qed nużaw informazzjoni pubblika u offerti bla ħlas li l-ikbar kompetituri tagħna kienu qed joffru f'Ottubru 2022.

Kategoriji ta' Airbnb: Iktar postijiet uniċi

Qed inħabbru sitt kategoriji u tejjibna l-personalizzazzjoni.
Ġodda
Postijiet ġodda mtella' fuq Airbnb fl-aħħar 10 ġimgħat.
Fil-quċċata
Djar madwar 10,000 pied 'il fuq mil-livell tal-baħar, ħafna drabi b'veduti li ma jitwemmnux.
Popolari
Djar b'ratings għolja popolari ħafna fuq Airbnb.
Dħul Mingħajr Taraġ
Mogħdijiet li jagħtu għad-dar, għall-kamra tal-banju u għall-kamra tas-sodda verifikati li mingħajr ħġur.
Logħob
Postijiet bi kmamar għal-logħob, żrieżaq tal-ilma u iktar.
Hanok
Djar Koreani tradizzjonali magħmula minn materjali ekoloġiċi.
Laptop u mowbajl qed juru l-paġna ewlenija ta' Airbnb b'żewġ ringieli ta' djar mill-kategoriji l-ġodda tal-Aġġornament tax-Xitwa ta' Airbnb: waħda mill-kategoriji hija Ġodda li tiġbor fiha d-djar li ttellgħu fuq Airbnb matul l-aħħar 10 ġimgħat.Laptop u mowbajl qed juru l-paġna ewlenija ta' Airbnb b'żewġ ringieli ta' djar mill-kategoriji l-ġodda tal-Aġġornament tax-Xitwa ta' Airbnb: waħda mill-kategoriji hija Fil-Quċċata li tiġbor fiha d-djar li jinsabu madwar 10,000 pied 'il fuq mil-livell tal-baħar.Laptop u mowbajl qed juru l-paġna ewlenija ta' Airbnb b'żewġ ringieli ta' djar mill-kategoriji l-ġodda tal-Aġġornament tax-Xitwa ta' Airbnb: waħda mill-kategoriji hija Popolari li tiġbor fiha d-djar li dal-aħħar huma popolari ħafna.Laptop u mowbajl qed juru l-paġna ewlenija ta' Airbnb b'żewġ ringieli ta' djar mill-kategoriji l-ġodda tal-Aġġornament tax-Xitwa ta' Airbnb: waħda mill-kategoriji hija Dħul Mingħajr Taraġ li tiġbor fiha djar aċċessibbli għas-siġġijiet tar-roti li l-kmamar ta-sodda u tal-banju tagħhom għandhom daħliet mingħajr ħġur ikkonfermati.Laptop u mowbajl qed juru l-paġna ewlenija ta' Airbnb b'żewġ ringieli ta' djar mill-kategoriji l-ġodda tal-Aġġornament tax-Xitwa ta' Airbnb: waħda mill-kategoriji hija Logħob li tiġbor fiha d-djar fejn tista' tiddeverti grazzi għall-kmamar bil-logħob, iż-żrieżaq tal-ilma, il-grawnds tal-basketball u iktar.Laptop u mowbajl qed juru l-paġna ewlenija ta' Airbnb b'żewġ ringieli ta' djar mill-kategoriji l-ġodda tal-Aġġornament tax-Xitwa ta' Airbnb: waħda mill-kategoriji hija Hanoks li tiġbor fiha djar tas-seklu 14 ġewwa l-Korea t'Isfel li nbnew minn materjal ekoloġiku.
Ġodda
Iktar personalizzazzjoni
Qed naħdmu biex inżidu s-siwi tal-kategoriji li nuruk—jekk pereżempju kont qed tqalleb id-djar ġewwa Napa, l-ewwel kategorija li se nuruk id-darba li jmiss li tiftaħ l-app se tkun Għelieqi tad-Dwieli.
Iktar dettalji
Int u tqalleb il-postijiet se tkun tista' ssib iktar dettalji dwar kull dar. Pereżempju fil-Kategorija Parks Nazzjonali, kull listing se juri l-bogħod tad-dar mid-daħla tal-park.

Iktar bidliet għall-Hosts

Proċess eħfef għat-talbiet ta' AirCover għall-Hosts

Il-Hosts issa jistgħu jressqu talba għall-ħlas lura b'mod eħfef u jiċċekkjaw fejn tkun waslet mit-Tab Illum.

Qed inniedu Ħlas Malajr

Il-Hosts issa jistgħu jagħżlu li jirċievu l-ħlasijiet fuq il-karta tad-debitu tagħhom, f'mhux iktar minn nofs siegħa (disponibbli biss ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka).

Reviews iktar dettaljati

Il-klijenti u l-Hosts issa jistgħu jżidu xi tikketti mar-reviews tagħhom biex jagħtu iktar dettalji dwar post fejn toqgħod.

Ħarsien mir-reviews miktuba bi tpattija

Żidna r-raġunijiet li għalihom tista' titlobna nħassru review u qed inħallu lill-Hosts jitolbuna nħassru r-reviews kollha li qatt xi ħadd kitbilhom bi tpattija.

Regoli bażi għall-klijenti

Regoli bażi eħfef b'politiki iktar stretti biex niżguraw li l-klijenti jirrispettaw u jieħdu ħsieb il-postijiet li jibbukkjaw.

Iktar għażliet għall-kategoriji

Mill-bidu tal-2023 'il quddiem, il-Hosts se jkunu jistgħu jsibu f'liema kategorija jinsab il-post tagħhom u jżidu xi dettalji marbuta mal-kategorija fil-listing tagħhom.