Tella' fuq Airbnb.
Tista' tagħmel il-flus

Tella' fuq Airbnb grazzi għal Airbnb Setup

Għajnuna personalizzata mingħand Superhost

Se nqabbduk ma' Superhost miż-żona tiegħek—bit-telefown, b'telefonata bil-vidjow jew biċ-chat—li se jkun jista' jgħinek bil-mistoqsijiet kollha tiegħek sakemm tilqa' l-ewwel klijent.

Klijent b'esperjenza għall-ewwel booking tiegħek

Għall-ewwel booking tiegħek tista' tagħżel li tilqa' klijent b'esperjenza (klijent li diġà għamel tliet żjarat u ma kellux problemi mal-Hosts ta' Airbnb).

Għajnuna speċjalizzata mingħand Airbnb

Il-Hosts il-ġodda se jkollhom aċċess dirett għal aġenti tal-Għajnuna lill-Komunità mħarrġa apposta li jistgħu jgħinuhom b'dak kollu li jeħtieġu—minn problemi bil-kont sa mistoqsijiet dwar il-ħlasijiet.

Tella' fuq Airbnb b'ħarsien komplut

AirbnbKompetituri
Verifika tal-identità tal-klijent
Għarbiel tal-bookings 1
Ħarsien sa $3M USD kontra l-ħsara 2
Arti u oġġetti prezzjużi
Karozzi u dgħajjes
Ħsara magħmula mill-pets
Telf tad-dħul
Tindif fil-fond
Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ta' $1M USD
Linja tas-sigurtà, 24 siegħa kuljum 3

Għall-paragun qed nużaw informazzjoni pubblika u offerti bla ħlas li l-ikbar kompetituri tagħna kienu qed joffru f'Ottubru 2022. Aqra d-dettalji u l-esklużjonijiet minn hawn.

1 It-teknoloġija tagħna timblokka ċerti bookings li jagħtuna x'nifhmu li għandhom riskju kbir ta' parties li jagħtu fastidju

2 Aħna nagħmlu tajjeb għall-ħsara li l-klijenti jagħmlu f'darek u fi ħwejġek

3 Aċċess ta' malajr għal aġenti tas-sigurtà mħarrġa apposta

Sir af iktar

It-tweġibiet
għall-mistoqsijiet tiegħek

Il-klijenti ta' Airbnb ifittxu kull xorta ta' postijiet. Għandna listings għal djar ċkejknin, kabini, treehouses u iktar. Anke kamra żejda taf tkun post fejn toqgħod mill-aqwa.
Lanqas xejn—id-disponibbiltà tal-post tiegħek tagħżilha int biss. Tista' tilqa' n-nies darba fis-sena biss, għal ftit iljieli kull xahar jew iktar ta' spiss.
Kemm trid int. Xi Hosts jippreferu jikkomunikaw mal-klijenti f'mumenti importanti biss—bħal pereżempju jibagħtu messaġġ qasir eżatt wara ċ-checkin—filwaqt li oħrajn jieħdu gost jiltaqgħu mal-klijenti tagħhom wiċċ imb wiċċ. Se ssib stil li jgħodd għalik u għall-klijenti tiegħek.
L-ikbar pass huwa li tlesti l-affarijiet bażiċi. Żomm il-post tiegħek nadif, wieġeb lill-klijenti malajr u offri l-kumditajiet meħtieġa bħal pereżempju xugamani nodfa. Xi Hosts jippreferu jagħtu merħba personali lill-klijenti, pereżempju jħallulhom ftit fjuri friski jew jaqsmu magħhom lista' ta' postijiet li jistgħu jiskopru—għalkemm m'hemmx għalfejn tagħmel hekk. Kompli aqra għal iktar pariri fuq kif tilqa' n-nies
Meta titħallas, Airbnb normalment tiġbor tariffa tas-servizz fissa ta' 3% fuq is-sottototal tal-booking. Meta jibbukkjaw, aħna niġbru wkoll tariffa mingħand il-klijenti. F'ħafna postijiet, Airbnb tiġbor u tħallas ukoll it-taxxa fuq il-bejgħ u t-taxxa tat-turiżmu awtomatikament f'ismek. Sir af iktar

Għad għandek xi mistoqsijiet?

Ikseb it-tweġibiet mingħand Superhost b'esperjenza qrib tiegħek.