Ilqa' n-nies permezz ta' Airbnb
Ingħaqad ma' komunità sabiħa ta' hosts, oħloq esperjenzi li l-vjaġġaturi jibqgħu jiftakruhom u daħħal il-flus billi tagħmel l-affarijiet li tħobb.
Darrel
Ilqa' n-nies f'dar żgħira ħafna ġewwa Atlanta
Agħti titwila lejn xi djar żgħar ħafna
Candida u Jeff
Ilqa' n-nies f'dar ġewwa Joshua Tree
Agħti titwila lejn xi djar
Ryo
Ilqa' n-nies f'agrituriżmu ġewwa Komatsu
Agħti titwila lejn xi agrituriżmi
Sophie
Ilqa' n-nies f'loft ġewwa Pariġi
Agħti titwila lejn xi lofts
Nancy
Ilqa' n-nies f'kamra privata ġewwa San Francisco
Agħti titwila lejn xi kmamar privati
Il-klijenti jibbukkjaw minn kollox–minn kastelli sa appartamenti f'kondominji
Is-sigurtà hija l-prijorità tagħna
Assigurazzjoni u ħarsien għall-hosts
Biex ngħinuk fil-każ rari li jinqala' xi aċċident, kull booking fuq Airbnb jinkludi ħarsien kontra l-ħsara lill-propjetà sa $1 miljun USD u assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà sa $1 miljun USD.
Linji gwida u għajnuna dwar is-sigurtà fi żmien il-COVID-19
Biex ngħinu fil-ħarsien tas-saħħa tal-komunità tagħna, isseħibna ma' esperti biex noħolqu regoli tas-sigurtà għal kulħadd kif ukoll proċess għat-tindif apposta għall-hosts.
Rekwiżiti għall-klijenti kollha
Biex inserrħu moħħ il-hosts, aħna nidentifikaw lill-klijenti u nħalluk tiċċekkja r-reviews tagħhom qabel jibbukkjaw. Il-Politika tal-Istandards għall-Klijenti l-ġdida tagħna titlob standards ogħla għall-imġiba.
Biex tibda, għidilna aktar dwar il-post tiegħek
Qegħdin hawn biex ngħinuk
Għajnuna lill-klijenti 24 siegħa kuljum
It-tim globali tagħna jinsab lest biex, ma' kull pass, joffrilek l-għajnuna li teħtieġ permezz tat-telefown, bl-email jew biċ-chat–kemm jekk għandek bżonn l-għajnuna biex toħloq il-listing tiegħek kif ukoll jekk għandek xi tħassib dwar il-klijenti.
Għodod biex ngħinuk tirnexxi
L-għodod tagħna jagħmluhielek faċli li titlob il-prezzijiet it-tajba, li tieħu ħsieb il-bookings, li tikkomunika mal-klijenti, li tirċievi l-pagamenti, li żżomm kont tad-dħul u iktar.
Perspettivi personalizzati
Se naqsmu x-xejriet dwar l-ivvjaġġar lokali u se nagħtuk suġġerimenti dwar kif tikseb reviews mill-aqwa u tkabbar in-negozju tiegħek.
Edukazzjoni u taħriġ
Sib l-għajnuna fiċ-Ċentru tar-Riżorsi, ingħaqad ma' webinar bla ħlas dwar kif tibda tilqa' n-nies u ltaqa' ma' hosts oħra fiċ-Ċentru tal-Komunità tagħna.
Lest biex tibda tilqa' n-nies?
Oħloq listing addattat għall-istil tiegħek bħala host—aħna se nagħtuk il-pariri fuq kif il-post tiegħek jista' jispikka. Ibda issa u lestih bil-kumdità kollha.