Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Kulma għandek tkun taf dwar AirCover għall-Hosts

  Ħarsien komplut. Inkluż dejjem u bla ħlas. Fuq Airbnb biss.
  Minn Airbnb f'did-data: 11 ta’ Mej 2022
  Vidjow ta' 5 minuti
  Aġġornat f'did-data: 7 ta’ Ġun 2022

  Punti ewlenin

  • AirCover għall-Hosts jinkludi sa $1M USD f'Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts u sa $1M USD f'Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts

  • Il-ħarsien mill-ħsara jinkludi l-ħarsien għat-telf tad-dħul kif ukoll ħarsien ġdid għall-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets, għall-ispejjeż tat-tindif fil-fond u iktar

  Il-Hosts tagħna huma r-ruħ ta' Airbnb. Huwa kruċjali għal xogħolna li nisimgħu l-opinjonijiet tagħkom, u huma dawn il-ħsibijiet li wassluna biex noħolqu AirCover għall-Hosts.

  Għedtulna li xtaqtu kemm ħarsien ikbar kif ukoll proċess iktar faċli għall-ħlasijiet lura. U x'jiġri jekk klijent ipejjep fl-ispazju tiegħek, u jkun hemm bżonn ta' tindif speċjali? Jew jekk il-kelb tal-klijent tiegħek igerrimlek is-sufan? 

  Grazzi għal AirCover għall-Hosts, issa tista' tilqa' n-nies b'moħħok mistrieħ. Minbarra l-ħarsien għal kontra r-responsabbiltà legali sa $1M USD, AirCover għall-Hosts iwessa' l-firxa tal-ħarsien mill-ħsara għall-Hosts ta' $1M USD li konna noffru qabel biex issa jinkludi ħarsien ikbar għall-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets, għat-tindif fil-fond u iktar.

  Sa $1M USD f'ħarsien kontra l-ħsara

  Jekk waqt żjara ta' Airbnb klijent jagħmel ħsara lill-post jew lill-affarijiet tiegħek, AirCover għall-Hosts iħarsek mill-ħsara u joffrilek sa $1M USD. Diġà konna qed inħarsuk f'każ li pereżempju l-klijent itebba' t-tapit tiegħek b'tazza nbid aħmar —u issa, grazzi għall-fatt li wessajna l-ħarsien li noffru, se nħarsuk ukoll f'każ li l-qattus ta' klijent jiggranfalek mal-purtieri.

  Il-ħarsien ikbar jinkludi:

  • Ħarsien kontra l-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets: Tinkwieta xejn—inħarsuk mill-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets
  • Ħarsien kontra l-ispejjeż tat-tindif fil-fond: Se nagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tat-tindif mhux mistenni bħal pereżempju f'każ li jkollok tħallas biex tneħħi r-riħa tas-sigaretti wara li klijent ikun pejjep ġewwa d-dar tiegħek
  • Ħarsien kontra t-telf tad-dħul: AirCover għall-Hosts jagħmel tajjeb għat-telf tad-dħul jekk tikkanċella booking ikkonfermat minħabba l-ħsara li jkunu għamlu l-klijenti
  • 14-il jum ċans biex tressaq it-talba: Jekk xi klijent jagħmel il-ħsara, għandek 14-il jum ċans wara ċ-checkout tiegħu biex titlob għall-ħlas biex jagħmel tajjeb għall-ħsara—anke jekk ikun laħaq daħal klijent ieħor fil-post
  • Ħlasijiet lura ta' malajr: Aħna nħallsuk lura malajr għall-ħsara li jagħmlu l-klijenti—normalment fi żmien ġimagħtejn
  • Is-Superhosts jinqdew iktar malajr: Bħala Superhost se tkun tista' tinqeda u tirċievi l-ħlasijiet biex jagħmlu tajjeb għall-ħsarat iktar malajr

  Jekk jeħtieġlek titlob ħlas biex jagħmel tajjeb għall-ħsara, kemm tagħmel talba ta' AirCover għall-Hosts miċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet tagħna. Wara li tkun ressaqt it-talba tiegħek, se navżaw lill-klijent tiegħek dwar x'hemm nieqes jew bil-ħsara. Il-klijent tiegħek imbagħad se jkollu 24 siegħa ċans biex iħallas is-somma li qed titlob. Jekk ma jaċċettax li jħallas is-somma kollha jew ma jweġibx, se jkollok l-għażla li tinvolvi lit-tim tal-Għajnuna ta' Airbnb.

  Ikseb iktar dettalji dwar il-programm tal-Ħarsien mill-Ħsara għall-Hosts

  Sa $1M USD f'assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts

  L-assigurazzjoni għar-responsabbiltà tħares lill-Hosts fil-każ rari li, waqt li jkun qed joqgħod fil-post tiegħek, klijent ikorri jew l-affarijiet tiegħu ssirilhom xi ħsara jew jinsterqu. Dawk li jgħinuk tilqa' n-nies, bħall-Co-Hosts u l-persuni li jgħinuk tnaddaf, huma inklużi wkoll, għalhekk tista' tilqa' n-nies fuq Airbnb b'moħħok mistrieħ.

  L-assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts tħarsek f'każ li tinstab legalment responsabbli għal:

  • Korriment ta' klijent (jew ta' nies oħra)
  • Ħsara jew serq tal-propjetà ta' klijent (jew nies oħra)
  • Ħsara magħmula minn klijent (jew nies oħra) lil żoni komuni bħal pereżempju l-lobbies jew il-propjetajiet fil-qrib

  Jekk jeħtieġlek tressaq talba, kemm tiftaħ il-formola tat-talba tal-assigurazzjoni għar-responsabbiltà. L-informazzjoni se tintbagħat lill-kumpanija tal-assigurazzjoni terza fdata tagħna li se tgħaddi t-talba tiegħek lil xi ħadd mir-rappreżentanti tagħha. Ir-rappreżentant se jiddeċiedi t-talba tiegħek skont ir-regoli tal-polza tal-assigurazzjoni.

  Jekk int Organizzatur ta' Esperjenza, int imħares mill-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Esperjenzi tagħna.

  Ikseb iktar dettalji dwar l-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts

  Il-kummenti tagħkom ispirawna noħolqu AirCover għall-Hosts. Aħna impenjati li nkomplu naħdmu fuq il-ħsibijiet u l-kummenti tagħkom u għalhekk inħeġġukom tkomplu taqsmu l-ħsibijiet tagħkom magħna.

  Il-

  Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts, l-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts u l-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Esperjenzi la jħarsu lill-Hosts li jilqgħu n-nies permezz ta' Airbnb Travel, LLC u lanqas lill-Hosts ibbażati ġewwa ċ-Ċina kontinentali u l-Ġappun għax f'dal-każijiet dawn huma mħarsa mill- Polza għall-Ħarsien tal-Hosts taċ-Ċina, l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun u l- Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Esperjenzi tal-Ġappun. Il-Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts m'għandux x'jaqsam mal-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts.

  Żomm f'moħħok li l-limiti tal-ħarsien qed jintwerew kollha bil-munita USD u hemm regoli, kundizzjonijiet u esklużjonijiet oħra.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • AirCover għall-Hosts jinkludi sa $1M USD f'Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts u sa $1M USD f'Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts

  • Il-ħarsien mill-ħsara jinkludi l-ħarsien għat-telf tad-dħul kif ukoll ħarsien ġdid għall-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets, għall-ispejjeż tat-tindif fil-fond u iktar

  Airbnb
  11 ta’ Mej 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?