PROTEZZJONI TAL-HOST

Garanzija tal-Host ta' Airbnb

Jekk klijent jagħmel ħsara lill-post jew lill-propjetà tiegħek matul żjara u ma jħallsekx lura, inti tista' tkun protett/a bi protezzjoni kontra ħsara fuq il-propjetà sa $ 1,000,000 USD.

Jekk klijent jagħmel ħsara lill-post jew lill-propjetà tiegħek matul żjara u ma jħallsekx lura, inti tista' tkun protett/a bi protezzjoni kontra ħsara fuq il-propjetà sa $ 1,000,000 USD.

Tgħodd awtomatikament għall-hosts minn madwar id-dinja kollha*
Tipproteġi lill-hosts mill-mument taċ-checkin saċ-checkout
M'hemmx bħalha fl-industrija tal-ivvjaġġar

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

X'inhu protett?

Il-Garanzija tal-Host ta' Airbnb tista' tipproteġi:

  • Ħsara lill-post tiegħek ikkawżata mill-klijenti
  • Ħsara lill-affarijiet tiegħek ikkawżata mill-klijenti
  • Ħsara kkawżata mill-annimal ta' assistenza tal-klijent

Il-Garanzija tal-Host ta' Airbnb ma tipproteġix:

  • Serq ta' flus kontanti u titoli (eż.: bonds ta' tfaddil, ċertifikati ta' stokks)
  • Ħsara minn tkagħbir bl-użu ordinarju
  • Ħsara fiżika jew lill-propjetà lill-klijenti jew oħrajn (dawk jistgħu jkunu koperti minn Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host)

Ħossok kunfidenti meta torganizza esperjenza

Verifika tal-identità

Tista' titlob li l-klijenti tiegħek jivverifikaw l-identità qabel nikkonfermaw il-booking tagħhom. Il-klijenti jista' jkollhom jibagħtu d-dettalji personali lil Airbnb biex jivverifikawha, bħal pereżempju ID uffiċjali tal-gvern.

Komunikazzjoni sigura

Jekk iseħħ aċċident, il-pjattaforma tal-messaġġi sigura tagħna tippermettilek tikkomunika mal-klijenti u ssolvi l-problemi. Jekk ma tkunx tista' tintlaħaq riżoluzzjoni, il-Garanzija għall-Host hija maħsuba biex tgħinek.

Għajnuna 24 siegħa kuljum

It-tim globali tagħna tal-Għajnuna lill-Komunità jinsab lest biex jgħinek f'każ li tiġri xi ħaġa lilek, lill-propjetà tiegħek jew lill-klijenti tiegħek.

Il-Garanzija tal-Host kienet waħda mill-affarijiet li għenet biex nieħu d-deċiżjoni li nissieħeb ma' Airbnb, għaliex jekk ikun hemm ħsara jew problemi, ikolli fejn nirrikorri.
Il-Garanzija tal-Host kienet waħda mill-affarijiet li għenet biex nieħu d-deċiżjoni li nissieħeb ma' Airbnb, għaliex jekk ikun hemm ħsara jew problemi, ikolli fejn nirrikorri.

Dennis, host ġewwa Londra

Dennis, host ġewwa Londra

Il-Garanzija tal-Host kienet waħda mill-affarijiet li għenet biex nieħu d-deċiżjoni li nissieħeb ma' Airbnb, għaliex jekk ikun hemm ħsara jew problemi, ikolli fejn nirrikorri.
Il-Garanzija tal-Host kienet waħda mill-affarijiet li għenet biex nieħu d-deċiżjoni li nissieħeb ma' Airbnb, għaliex jekk ikun hemm ħsara jew problemi, ikolli fejn nirrikorri.

Dennis, host ġewwa Londra

Dennis, host ġewwa Londra

Aħna ddedikati biex nippromwovu komunità sigura u affidabbli madwar id-dinja.

Aħna ddedikati biex nippromwovu komunità sigura u affidabbli madwar id-dinja.

Pariri dwar is-sigurtà: Irrevedi l-profili tal-klijenti

Jekk tixtieq issir taf aktar dwar klijent qabel taċċetta t-talba tal-booking tiegħu, iċċekkja l-profil tiegħu jew aqra r-reviews minn hosts tal-passat. Il-klijenti u l-hosts jistgħu jħallu review lil xulxin biss wara li l-klijenti jagħmel checkout, għalhekk taf li l-feedback huwa bbażat fuq bookings reali.

Pariri dwar is-sigurtà: Irrevedi l-profili tal-klijenti

Jekk tixtieq issir taf aktar dwar klijent qabel taċċetta t-talba tal-booking tiegħu, iċċekkja l-profil tiegħu jew aqra r-reviews minn hosts tal-passat. Il-klijenti u l-hosts jistgħu jħallu review lil xulxin biss wara li l-klijenti jagħmel checkout, għalhekk taf li l-feedback huwa bbażat fuq bookings reali.

Kif tippreżenta talba għall-ħlas

1. Iġbor il-provi tal-ħsara

Dawn jistgħu jinkludu ritratti, vidjows, stimi u/jew irċevuti.

2. Ikkuntattja lill-klijent tiegħek permezz taċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet

Itlob il-ħlas lura fi żmien 14-il jum minn meta l-klijent jagħmel checkout jew il-klijent li jmiss jagħmel iċ-checkin, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Se jkollu 72 siegħa ċans biex iwieġeb għat-talba tiegħek.

3. Tħallas lura jew involvi lil Airbnb

Jekk il-klijent ma jkunx lest iħallas l-ammont kollu, jista' jkollok dritt għall-ħlas lura taħt il-Garanzija tal-Host ta' Airbnb. Speċjalista tal-għajnuna se jiggwidak tul il-proċess kollu.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek

X'inhi l-Garanzija tal-Host ta' Airbnb?

Il-Garanzija tal-Host ta' $1,000,000 tħares lill-host kontra ħsara fuq il-propjetà koperta fil-każ rari li klijent jagħmel ħsara li tiswa iktar mid-depożitu ta' sigurtà jew f'każ li ma jkun inġabar ebda depożitu ta' sigurtà.

Il-Programm tal-Garanzija tal-Host ma jkoprix flus kontanti u sigurtajiet, oġġetti tal- kollezzjoni, biċċiet tal-arti rari, ġojjelli, annimali domestiċi jew ħlas ta' danni f'każ ta' responsabbiltà personali. Nissuġġerixxu li l-hosts iqiegħdu l-oġġetti ta' valur tagħhom f'post sigur jew ineħħuhom meta jikru l-post tagħhom. Il-programm lanqas ma jkopri t-telf jew il-ħsara fuq il-propjetà minħabba t-tkagħbir tal-affarijiet. Sir af iktar

X'inhi l-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host?

Il-programm tal-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host jipprovdi kopertura ta' responsabbiltà primarja sa $1,000,000 għal kull okkorrenza f'każ ta' talba minn parti terza ta' korriment ta' persuna jew ħsara lill-propjetà relatata ma' żjara ta' Airbnb.

Din il-kopertura hija soġġetta għal limitu massimu ta' $1,000,000 għal kull post tal-listing, u jistgħu japplikaw ċerti kundizzjonijiet, limitazzjonijiet u esklużjonijiet. Sir af iktar

X'inhi d-differenza bejn il-Garanzija tal-Host u l-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host ta' Airbnb?

Il-programm tal-Garanzija tal-Host u l-programm tal-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host huma żewġ programmi separati mingħand Airbnb li jgħinu jkopru lill-hosts f'każ ta' ħsara jew korriment.

Garanzija tal-Host: Il-Garanzija tal-Host ta' Airbnb hija mfassla biex tipproteġi lill-hosts fil-każ rari li klijent li jkun qed joqgħod fil-post jagħmel ħsara lill-propjetà -- ħsara lill-affarijiet, lill-unità jew lid-dar. Il-Garanzija tal-Host mhix assigurazzjoni u ma tiħux post l-assigurazzjoni tas-sidien tad-djar jew tal-kerrejja tiegħek.

Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host: Il-programm tal-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host huwa assigurazzjoni, u huwa maħsub biex ikopri lill-hosts f'każ ta' talbiet ta' partijiet terzi rigward korriment ta' persuna jew ħsara lill-propjetà. Il-programm tal-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host huwa disponibbli għall-hosts irrispettivament mill-arranġamenti l-oħra ta' assigurazzjoni tagħhom, iżda se jaġixxi biss bħala kopertura tal-assigurazzjoni primarja għal inċidenti relatati ma' żjara ta' Airbnb. Sir af iktar

Kif nista' nitlob il-ħlas lura taħt il-Garanzija tal-Host?

Ħafna drabi l-hosts u l-klijenti jsolvu l-problemi waħdehom miċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet tagħna. Jekk għadek m'għamiltx hekk, l-ewwel ikkuntattja lill-klijent tiegħek biex tgħidlu bl-ilment tiegħek u ibgħat talba ta' pagament miċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet tagħna.

Jekk ma tistax issolvi l-problema mal-klijent: L-ewwel, jekk jogħġbok aqra t-termini u l-kundizzjonijiet tal-Garanzija tal-Host. Tinsiex li t-talbiet għandhom jintbagħtu jew 14-il jum minn meta l-klijent jagħmel iċ-checkout, jew inkella qabel jagħmel iċ-checkin il-klijent li jmiss, skont liema waħda minnhom tiġi l-ewwel. Sir af iktar

Kif taħdem l-assigurazzjoni tas-sid tad-dar ma' Airbnb?

L-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host ta' Airbnb se tkun l-assigurazzjoni ewlenija u tipprovdi kopertura kontra r-responsabbiltà lill-hosts u, fejn ikun il-każ, lil sidien il-kera tagħhom, dejjem skont ċerti kundizzjonijiet, limitazzjonijiet u esklużjonijiet.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar kif din il-politika taħdem mal-assigurazzjoni ta' sid id-dar jew ta' min qed jikri, għandek tiddiskuti l-kopertura tiegħek mal-fornitur tal-assigurazzjoni tiegħek. Filwaqt li xi poloz iħarsu lil sidien id-djar u lill-kerrejja minn ċerti kawżi fejn iweġġa' xi viżitatur, oħrajn ma joffru l-ebda ħarsien ta' dat-tip. Għalkemm il-polza tal-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host għandha tkoprik f'każ ta' danni li jkunu ġew ikkawżati waqt żjara ta' Airbnb, ma tagħmilx ħażin jekk tgħid lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek li qed tikri l-ispazju tiegħek. Sir af iktar

Il-Garanzija tal-Host tgħodd għal listings ta' Open Homes?

Iva. Il-Garanzija tal-Host ta' Airbnb ta' $1,000,000 USD tħares lill-hosts kontra ħsarat fuq il-propjetà koperta fil-każ rari li klijent jagħmel ħsara li tiswa iktar mill-ammont tad-depożitu ta' sigurtà jew f'każ li ma jkun inġabar ebda depożitu ta' sigurtà. Il-Garanzija tal-Host tgħodd għaż-żjarat kollha bbukkjati fuq Airbnb, inklużi żjarat ta' Open Homes. Sir af iktar

Lest/a biex tibda tilqa' n-nies?

Lest/a biex tibda tilqa' n-nies?