Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Aġġornament dwar COVID-19
  Biex issib l-għażliet tal-kanċellazzjoni u tal-ħlas lura, agħżel booking mill-paġna Vjaġġi. Il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna tgħodd biss għal ċerti bookings. Se nkunu qed nagħtu iktar aġġornamenti fl-1 u fil-15 ta' kull xahar.

  Kif nista' noħloq esperjenza?

  Ibgħat esperjenza li tixtieq torganizza fuqairbnb.com/host/experiences.

  Wara li tkun bgħatt l-esperjenza tiegħek, normalment tisma' mingħandna wara ftit dwar jekk hix tajba għal Airbnb jew le. Xi kultant ir-risposti jistgħu jieħdu iktar żmien, skont l-attivitajiet involuti fl-esperjenza tiegħek.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?