Is-suġġerimenti se jintwerew wara li tibda tikteb fil-kaxxa tat-tiftix. Uża l-buttuni tal-vleġġa 'l fuq u tal-vleġġa 'l isfel biex tiċċekkja. Uża l-buttuna enter biex tagħżel. Jekk l-għażla tiegħek tkun frażi, dik il-frażi se tiġi mfittxija. Jekk is-suġġeriment ikun link, il-brawżer se jiftaħ dik il-paġna.
Politika tal-komunità

Politika għall-Parties u l-Avvenimenti

Nota: Mill-20 ta' Awwissu 2020 'il quddiem, Airbnb ħabbret li mhi qed taċċetta li jsiru l-ebda parties jew avvenimenti fil-listings ta' Airbnb u qed tillimita n-numru ta' nies f'listing għal 16-il persuna, b'mod konformi mal-politiki tal-komunità tagħna. Dil-projbizzjoni tgħodd għall-bookings kollha li jsiru minn issa 'l quddiem fuq Airbnb u se tibqa' valida sakemm noħorġu avviż ieħor li jgħid mod ieħor.

L-Istandards tal-Komunità tagħna ma jħallux lill-membri tal-komunità ta' Airbnb jagħtu fastidju lill-viċinat tal-post fejn ikunu qed joqogħdu. Il-klijenti u l-Hosts għandhom ikunu ċari dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-laqgħat fil-listings biex b'hekk ikunu qed jilħqu dal-istandard. Għalkemm nemmnu li l-biċċa l-kbira tal-klijenti ma jagħtu fastidju lil ħadd, ħloqna l-politika tal-Parties u l-Avvenimenti biex inkunu ċari dwar dak li huwa mistenni mingħand kulħadd. Sakemm ma jinħariġx avviż ieħor, il-politika tipprojbixxi:

  • Laqgħat ta' aktar minn 16-il persuna
  • Il-parties u l-avvenimenti kollha li jagħtu fastidju

Il-klijenti li jiġu rrappurtati li organizzaw party li jagħti fastidju jew li jiksru r-regoli tagħna dwar laqgħat ta' iktar minn 16-il persuna se jiġu sospiżi jew se jitneħħew mill-pjattaforma ta' Airbnb. F'xi każijiet, ir-reviews tal-klijenti li tħallew wara dawn il-parties jistgħu jitneħħew. Jekk insibu li xi Host kiser dil-politika meta ta l-permess biex isir xi party fil-listings tiegħu, nistgħu nneħħu dawk il-listings ukoll. Jekk nirċievu xi rapport li xi listing qed jagħti fastidju lill-komunità ta' madwaru, nistgħu nitolbu lill-Host jaġġorna r-regoli tiegħu jew nissospendu dak il-listing.

Minbarra li qed insaħħu r-regoli tagħna dwar il-parties, qed naħdmu wkoll fuq teknoloġiji li jagħrfu r-riskji li jgħinuna biex inwaqqfu l-parties li jagħtu fastidju qabel ma jibdew.

Laqgħat kbar

Sakemm ma jkunx hemm avviż ieħor, ma jistgħux isiru laqgħat ta' iktar minn 16-il persuna—inklużi kemm il-klijenti li qed joqogħdu fil-post kif ukoll il-mistednin tagħhom—anke jekk il-Host ikun ta l-awtorizzazzjoni tiegħu.

Parties u avvenimenti

Sakemm ma jinħariġx avviż ieħor, ma jistgħu jsiru l-ebda parties u avvenimenti ta' fastidju, ikun x'ikun id-daqs tagħhom. Il-kontijiet tal-klijenti li jorganizzaw dat-tip ta' avvenimenti jistgħu jitneħħew u l-kontijiet tal-Hosts li jiksru dar-regoli u jħallu lill-klijenti jorganizzaw il-parties jistgħu jiffaċċjaw il-konsegwenzi sa u inkluż li jitneħħa l-listing tagħhom.

Kif tirraporta fastidju

Meta xi propjetà ppubblikata fuq Airbnb tkun qed tagħti fastidju lill-komunità—kemm minħabba storbju żejjed, party li qed idejjaq lill-ġirien, attività ta' iktar minn 16-il persuna jew minħabba mġieba riskjuża—il-membri tal-komunità lokali jistgħu jirrappurtawha minn Għajnuna tal-Viċinat fejn jistgħu jsibu wkoll links għas-servizzi tal-emerġenza lokali.Hemm se jsibu wkoll in-numru tat-telefown tal-Għajnuna tal-Viċinat fejn fuqu jistgħu jirrappurtaw xi party li jkun għadu għaddej. Hekk kif tiġi rrappurtata xi problema, Airbnb se tibgħat email ta' konferma biex tispjega x'se jkunu l-passi li jmiss.

Intervent għal party mhux awtorizzat

It-tnaqqis tan-numru ta' parties mhux awtorizzati fid-djar fuq Airbnb ilu prijorità. Qed nieħdu azzjonijiet biex nipprovdu appoġġ għal ivvjaġġar sigur u responsabbli. Bħala parti mill-projbizzjoni fuq kull forma ta' parties tagħna, nistgħu nimblukkaw ċerti bookings li nqisu li huma ta' riskju ikbar għal parties mhux awtorizzati.

Linji gwida dwar il-kontenut tal-listings

Skont dil-politika, il-Hosts m'għandhomx iħajjru lin-nies jibbukkjaw id-dar tagħhom billi jirriklamaw il-listings bħala adattati għall-parties u l-avvenimenti li jagħtu fastidju. Bl-istess mod, il-Hosts lanqas ma jistgħu jirriklamaw l-ispazju tagħhom għal gruppi ikbar minn 16-il persuna.

Il-listings li jiksru dar-regoli permezz tal-isem, id-deskrizzjoni, ir-regoli tad-dar, ir-ritratti, eċċ... tagħhom jistgħu jiġu sospiżi sakemm jitneħħa l-kontenut li jikser dar-regoli. Jekk nirċievu lment dwar propjetà li tkun qed tikser dar-regoli, nistgħu wkoll nissospendu l-listing sa 30 jum u nitolbu lill-Host jaġġorna l-listing biex jinkludi regola ċara li tgħid li ma jistgħux isiru avvenimenti jew parties fil-listing.

Fil-każijiet rari fejn ikun ċar li l-listing ikun maħsub biss għal skopijiet ta' parties jew avvenimenti (bħal pereżempju stabbilimenti għall-parties jew għall-avvenimenti), jew fejn propjetà tkun tat fastidju serju f'viċinat, il-listing jista' jitneħħa għal kollox mill-pjattaforma ta' Airbnb.

Ir-regoli li jgħoddu għat-tipi differenti ta' propjetà

Postijiet tal-ospitalità tradizzjonali

Aħna nħallu lill-Hosts tal-istabbilimenti tal-ospitalità tradizzjonali (bħal boutique hotels) jiddeċiedu r-regoli tagħhom għall-avvenimenti. L-istabbilimenti tal-ospitalità tradizzjonali jistgħu jiddeċiedu huma x'avvenimenti jaċċettaw. F'każ li nirċievu xi lmenti dwar dal-listings u dal-avvenimenti, jew f'każijiet fejn l-avvenimenti jistgħu jitqiesu mhux xierqa, aħna se nikkuntattjaw lill-istabbilimenti skont ma jkun il-bżonn.

Dal-artiklu kienlek ta' għajnuna?

Artikli relatati

Ikseb l-għajnuna bil-bookings, bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
Idħol jew irreġistra