Aqbeż għall-kontenut
Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Għażliet ta' kanċellazzjoni minħabba l-COVID-19

  Jekk il-COVID-19 jaffettwa l-pjanijiet tal-ivvjaġġar tiegħek (nittamaw li ma jaffettwahomx) u tixtieq issir taf x'għażliet ta' kanċellazzjoni u ħlas lura għandek bħalissa, żur ikkanċella l-booking tiegħek u agħżel Il-pjanijiet tal-ivvjaġġar tiegħi nbidlu minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

  L-ewwel nett, dejjem se jkollok dawn l-għażliet:

  • Ħlas lura skont il-politika tal-kanċellazzjoni tal-Host tiegħek
  • Ħlas sħiħ lura wara li tibgħat provi u dokumenti uffiċjali għar-reviżjoni

  U skont id-dati tal-booking u taċ-checkin tiegħek, jista' jkollok ukoll dawn l-għażliet:

  • Kreditu tal-ivvjaġġar minħabba ċ-ċirkostanzi attenwanti
  • Itlob lill-Host tieħek biex titħallas flusek kollha lura

  Jekk għad għandek bżonn tikkanċella, kompli bil-proċess ta' kanċellazzjoni u aħna se ngħidulek x'jeħtiġilhkom tagħmlu inti jew il-Host tiegħek.

  Affarijiet li għandek tkun taf

  Jekk inti marid/a minħabba l-COVID-19, dil-ħaġa dejjem taqa' taħt il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti standard tagħna. Kemm tagħżel Għandi ċirkostanza attenwanti meta tikkanċella.

  Jekk il-booking tiegħek ma jikkwalifikax għall-ħlas kollu lura, dejjem tista' tibgħat messaġġ lill-Host tiegħek biex tara hux lest/a j/tagħtik ħlas lura ikbar permezz taċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?

  Artikli relatati