Aqbeż għall-kontenut
Stieden lil sħabek jissieħbu mal-komunità ta' Airbnb
Dawk fost sħabek li mhux diġà rreġistrati ma' Airbnb se jiffrankaw sa €56 fuq booking li jikkwalifika. Aqra t-termini
Idħol biex tistieden lil sħabek
M'għandekx kont? Irreġistra
Kif jaħdmu r-referrals
Stieden lil sħabek li għadhom mhux qed jużaw Airbnb
Stieden lil dawk li għad m'għandhomx kont ta' Airbnb biex jirreġistraw bil-link tiegħek.
Se jgawdu minn skont
Dawk fost sħabek li jirreġistraw ma' Airbnb bil-link tiegħek se jiksbu skont ta' €43 fuq post fejn toqgħod u €13 għal Esperjenza ta' Airbnb li tiswa mill-inqas €43.
Fakkar lil sħabek jibbukkjaw
Wara li jirreġistraw se jkunu jistgħu jużaw il-kupun tagħhom għal booking li jikkwalifika.
Mistoqsijiet komuni
Agħti titwila lejn dawn it-tweġibiet għall-mistoqsijiet komuni u rrevedi d-dettalji l-oħra tal-programm miċ-Ċentru tal-Għajnuna.
Kemm se jaqilgħu sħabi meta nistedinhom?
Meta dawk fost sħabek li stedint biex jingħaqdu ma' Airbnb jirreġistraw u jibbukkjaw vjaġġ, kemm se jaqilgħu jiddependi mill-prezz tal-booking tagħhom qabel it-taxxi u t-tariffi tal-klijent:

Onfoq €255, iffranka €13
Onfoq €425, iffranka €21
Onfoq €595, iffranka €30
Onfoq €43 jew iktar, iffranka €851

Barra minn hekk se jiksbu skont ta' €13 meta jibubkkjaw l-ewwel esperjenza tagħhom li tiswa mill-inqas €43.
Sieħbi stedinni ningħaqad ma' Airbnb imma ma rċevejt l-ebda kupun.
Jekk irċevejt stedina mingħand xi ħadd, trid tuża l-link li bagħtitlek dik il-persuna biex tirreġistra fuq Airbnb. Il-kupun tiegħek se jintuża awtomatikament mal-booking li jikkwalifika. Għal iktar għajnuna iftaħ dil-link.
Introduċejt lil sħabi imma ma qlajt l-ebda kreditu tal-ivvjaġġar
Airbnb mhi qed toffri l-ebda kreditu tal-ivvjaġġar għall-introduzzjonijiet li saru wara l-1 ta' Ottubru 2020. Biss tista' ssir assoċjat ta' Airbnb u taqla' parti mit-tariffa tas-servizz kull darba li xi ħadd jibbukkja grazzi għall-kontenut tiegħek.
Trid taqsam dil-ħaġa ma' udjenza ikbar?Sir Assoċjat ta' Airbnb
Introduċi n-nies u m'hemm l-ebda limitu fuq kemm tista' taqla' flus
L-Assoċjati jistgħu jaċċessaw għodod li jagħmluhielhom eħfef li jaqsmu Airbnb mal-udjenza tagħhom. Kull darba li xi ħadd jibbukkja fuq Airbnb grazzi għal-links tiegħek, int se titħallas parti mit-tariffa tas-servizz fi flus.
Sir af iktar