Introduċilna l-klijenti
Mistoqsijiet komuni
Agħti titwila lejn dawn it-tweġibiet għall-mistoqsijiet komuni u rrevedi d-dettalji l-oħra tal-programm miċ-Ċentru tal-Għajnuna.
Il-programm tal-introduzzjonijiet għadu miftuħ?
Il-programm tal-introduzzjonijiet m'għadux miftuħ u m'għadekx tista' tibgħat stediniet ġodda.

Jekk irċevejt kupun qabel intemm il-programm, se tkun tista' tuża dak il-kupun ma' kwalunkwe booking li jsir qabel jiskadi dak il-kupun.

Il-krediti tal-mittenti se jiġu onorati sakemm jiskadu. Jekk diġà lħaqt introduċejtilna n-nies u dawn jużaw il-kupun tagħhom qabel jiskadi, se nagħtuk il-kreditu hekk kif itemmu ż-żjara tagħhom (il-kreditu li se nagħtuk se jinħadem skont l-offerta li kellna dak iż-żmien).
Introduċejt lil sħabi imma ma qlajt l-ebda kreditu tal-ivvjaġġar
Airbnb mhi qed toffri l-ebda kreditu tal-ivvjaġġar għall-introduzzjonijiet li saru wara l-1 ta' Ottubru 2020.