Aġġornament tas-Sajf 2023 ta' Airbnb għall-Hosts
Aġġornament tas-Sajf

Qed inħabbru 25 bidla għall-Hosts, mill-kalendarju saċ-checkout

Il-kummenti u l-ħsibijiet tagħkom għenuna nibnu għadd ta' faċilitajiet ġodda ta' kull xorta. U grazzi għal Aċċess Bikri tista' tibda tużahom minn issa.

Għodod tal-prezzijiet imfassla mill-ġdid

Issa l-għodod tal-prezzijiet kollha jinsabu fil-kalendarju biex tkun tista' tagħżel u tibdel il-prezzijiet kollha tiegħek minn post wieħed. Grazzi għar-rendikont tal-prezzijiet il-ġdid, tista' ssib il-prezz totali li se jintalbu l-klijenti u kemm se ddaħħal int.

Qabbel listings li jixtiebhu

Għall-ewwel darba se tkun tista' tqabbel il-prezz li qed titlob għal-listing tiegħek mal-prezz ta' listings oħra bħal tiegħek li ġew ibbukkjati fil-qrib biex b'hekk il-prezz li titlob ikun iktar kompetittiv.

Żerżaq subgħajk biex tagħżel u ħarsa lejn il-kalendarju sena b'sena

Issa fuq il-mowbajl tista' żżerżaq subgħajk biex tagħżel firxa ta' dati tal-kalendarju—mhux se jkollok għalfejn tagħfas fuq kull data waħda b'waħda. U dalwaqt se noffrulek ħarsa sena b'sena lejn il-kalendarju.

Dettalji taċ-checkout mibnija fil-pjattaforma

Żid istruzzjonijiet għaċ-checkout komuni mal-listing flimkien mat-talbiet personalizzati tiegħek mingħajr telf ta' żmien. Aħna se nfakkru lill-klijenti dwar dawn il-biċċiet tax-xogħol qabel iħallu l-post u se jkunu jistgħu javżawk li ħarġu mill-post billi jagħfsu buttuna.

Irċevuti tal-qari għall-inbox

Kemm int kif ukoll il-klijenti tiegħek se tirċievu l-irċevuti tal-qari biex tkunu tafu li messaġġ infetaħ. Barra minn hekk grazzi, għat-tweġibiet ta' malajr se tkun tista' taqsam l-istruzzjonijiet taċ-checkin iktar malajr.

Permessi u ħlasijiet tal-Co-Hosts

Ħaffifna l-proċess biex tistieden Co-Hosts ġodda u issa tista' tagħżel il-permessi għall-Co-Hosts b'mossa waħda—agħżel 'aċċess sħiħ', 'kalendarju u inbox' jew 'kalendarju biss'. Tista' wkoll tagħżel il-kundizzjonijiet ta' kif taqsam il-ħlasijiet mal-Co-Hosts tiegħek.

Ħarsa ħafifa lejn il-faċilitajiet il-ġodda għall-Hosts

Interwa l-prezz totali
Tista' tagħżel li fl-app tintwera l-prezz totali għal kull lejl biex dejjem tkun taf kemm se jintalbu jħallsu l-klijenti.
Żerżaq subgħajk biex tagħżel id-dati
Kemm iżżerżaq subgħajk biex tagħżel jew tibdel firxa ta' dati fil-kalendarju mingħajr telf ta' ħin—m'għandhekx għalfejn toqgħod tagħfas id-dati waħda waħda.
Istruzzjonijiet taċ-checkout aħjar
Oħloq l-istruzzjonijiet taċ-checkout iktar malajr billi tagħżel minn lista ta' biċċiet tax-xogħol komuni miġbura minna.
Irċevuti tal-qari għall-inbox
Kemm int kif ukoll il-klijenti tiegħek se tiksbu l-irċevuti tal-qari biex tkunu taf jekk messaġġ ikunx inqara.
Tab tal-Co-Hosts
Tab ġdida se tagħtik aċċess għal l-lista tal-Co-Hosts u l-permessi u l-ħlasijiet tagħhom kollha.
Aċċess Bikri
Issa tista' tipprova faċilitajiet ġodda u tgħinna ntejbuhom billi taqsam il-kummenti u l-ħsibijiet tiegħek magħna.
Rendikont tal-prezz
Rendikont tal-prezzijiet ġdid se jurik x'se jħallsu l-klijenti u kemm se ddaħħal int.
Qabbel listings li jixtiebhu
Qabbel il-prezz li qed titlob mal-prezz medju ta' listings oħra bħal tiegħek fil-qrib biex dejjem titlob prezz kompetittiv.
Settings: Prezzijiet u disponibbiltà
Għodod tal-kalendarju mġedda biex joffru l-istess esperjenza fuq it-tagħmir kollu.
Skontijiet: kull ġimgħa u kull xahar
Uża slider ġdid biex tagħżel jew tibdel l-iskontijiet u ssib il-prezz li l-klijenti se jintalbu jħallsu.
Ħarsa lejn il-kalendarju sena b'sena
Dalwaqt se tkun tista' ssib id-disponibbiltà għas-sena kollha u l-prezz għal kull xahar—minn post wieħed.
Dettalji taċ-checkout personalizzati
Żid talbiet partikolari għall-post fejn toqgħod tiegħek mal-istruzzjonjiet taċ-checkout.
Info awtomatika għaċ-checkout
Il-klijenti se jirċievi d-dettalji taċ-checkout li tkun ktibt awtomatikament jum qabel iħallu l-post.
Notifiki taċ-checkout b'mossa waħda
Issa l-klijenti se jkunu jistgħu javżawk li ħallew il-post tiegħek billi jagħfsu buttuna waħda.
Tweġibiet ta' malajr għaċ-checkout
Uża t-tweġibiet ta' malajr u l-messaġġi awtomatiċi biex taqsam l-istruzzjonijiet taċ-checkout tiegħek mingħajr ħafna xogħol żejjed.
Siltiet mir-reviews—Hosts ta' Kmamar
Il-profili tal-Hosts ta' Airbnb Kmamar issa juru siltiet mir-reviews miktuba dwar il-Host.
Dettalji interessanti fil-profil
Ippersonalizza l-profil tiegħek b'dettalji ġodda u interessanti bħal pereżempju l-iktar diska li kont tħobb tisma' fi żmien is-sekondarja.
Storja tal-vjaġġi tal-Host
Aqsam mal-oħrajn xi vjaġġi għamilt fuq Airbnb biex il-klijenti jifhmu aħjar kif tħobb tivvjaġġa.
Interessi tal-Host
Issa tista' tagħżel il-passatempi tiegħek minn lista li ġbarna biex ngħinuk tifhem hemmx xi ħaġa minnhom li tinteressa lill-klijenti tiegħek ukoll.
Profil tal-klijent iktar dettaljat
Il-klijenti jistgħu jżidu dettalji ġodda mal-profil tagħhom biex int tkun taf ftit iktar dwar min qed jibbukkja.
Stediniet eħfef għall-Co-Hosts
Issa eħfef minn qatt qabel li tistieden il-Co-Hosts biex jgħinuk tmexxi l-listings.
Permessi ġodda għall-Co-Hosts
Agħżel wieħed mill-permessi ġodda: aċċess sħiħ, kalendarju u inbox jew kalendarju biss.
Ħlasijiet ġodda għall-Co-Hosts
Issa tista' taqsam il-ħlasijiet tiegħek ma' Co-Host jew bħala perċentwali jew bħala somma fissa.
Verifika tal-identità għall-klijenti
Kull klijent li jixtieq jibbukkja xi post madwar id-dinja se jkollu jivverifika l-identità tiegħu.
Għarbiel tal-bookings kollha
It-teknoloġija li tgħinna nnaqsu r-riskju ta' parties u l-ħsara issa hija disponibbli madwar id-dinja kollha.

Airbnb Kmamar: Bil-Passaport tal-Hosts il-ġdid

Verżjoni ġdida tal-kmamar privati—b'Passaport tal-Hosts biex il-klijenti jkunu jistgħu jsiru jafuk qabel jibbukkjaw u għodod għat-tiftix biex jgħinu l-listing tiegħek jinstab iktar.

Passaport tal-Hosts

Aqsam xi dettalji dwarek mal-klijenti bħalma pereżempju l-passatempi, isem il-pet, xi informazzjoni mhux tas-soltu u għaliex il-listing tiegħek huwa speċjali.

Filtri mtejba

Il-filtri l-ġodda jagħmluha eħfef biex il-klijenti jibdlu bejn it-tipi ta' postijiet fejn toqgħod u jsibu l-prezz medju tal-kmamar u l-postijiet sħaħ.

Il-kategorija Airbnb Kmamar

Issa eħfef minn qatt qabel biex il-klijenti jsibu listings ta' Airbnb Kmamar grazzi għal kategorija ġdida li tinsab fin-naħa ta' fuq tal-paġna ewlenija tagħna.