Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

Mod ġdid ta' kif qed niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni fuq Airbnb

Qed inniedu Project Lighthouse biex insibu, nkejlu u negħlbu d-diskriminazzjoni.
Minn Airbnb f'did-data: 15 ta’ Ġun 2020
8 minuti biex taqrah
Aġġornat f'did-data: 13 ta’ Diċ 2022

Punti ewlenin

  • Project Lighthouse se jgħinna nifhmu meta u kif isseħħ id-diskriminazzjoni razzista fuq Airbnb

  • Qed naħdmu mal-gruppi tad-drittijiet ċivili biex niżguraw li nagħtu l-attenzjoni xierqa lil dal-passi importanti.

  • Qed naħdmu wkoll mal-ikbar għaqdiet tal-privatezza biex niżguraw li nħarsu l-privatezza ta' kulħadd

Messaġġ mill-Editur: Nedejna bidla ġdida f'Diċembru tal-2022 fejn qed naqsmu l-informazzjoni li sibna kif ukoll il-ħidma li dejjem qed inwettqu biex ngħinu fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. Ikseb id-dettalji.

L-għan tagħna dejjem kien li noħolqu dinja fejn kulħadd jista' jħossu d-dar kullimkien. Ir-razziżmu, il-mibgħeda u d-diskriminazzjoni jmorru kontra dak kollu li nemmnu fih bħala kumpanija u komunità magħmula minn nies minn madwar id-dinja. Għalkemm mill-2016 'l hawn neħħejna 1.3 miljun persuna mill-pjattaforma ta' Airbnb talli ma qablux li ma jiġġudikawx jew li ma jkunux preġudikati kontra l-oħrajn, fadal ħafna xogħol xi jsir.

Pass importanti fil-ġlieda tagħna kontra d-diskriminazzjoni hu li nifhmu meta u kif qed isseħħ. Għalhekk nixtiequ ngħidulek ftit dwar Project Lighthouse, proġett ġdid li qed inniedu ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka biex nikxfu, nkelju u negħlbu d-diskriminazzjoni li dak li jkun jiltaqa' magħha meta jibbukkja jew jilqa' n-nies fuq Airbnb.

Nifhmu li jista' jkollok xi mistoqsijiet dwar Project Lighthouse u kif se jolqtok u għalhekk għamilna l-almu tagħna biex inwieġbu dal-mistoqsijiet hawn.

Kif se jaħdem Project Lighthouse?
Id-diskriminazzjoni msejsa fuq is-suppożizzjonijiet—u fuq Airbnb, in-nies iqisu r-razza ta' utent mill-ismijiet u mir-ritratti tal-profil. Flimkien ma' għaqdiet li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet ċivili bħal Color Of Change u Upturn, se nibdew bi studju biex nifhmu meta u fejn qed isseħħ id-diskriminazzjoni razzista fuq il-pjattaforma tagħna u x'riżultat qed jagħtu l-politiki mfassla biex jegħlbuha.

Kif bniet Project Lighthouse Airbnb?
Biex niżguraw li nwettqu dil-ħidma tant importanti bi ħsieb u b'mod li nirrspettaw lil kulħadd, aħna u nibnu Project Lighthouse tlabna l-pariri tal-ikbar gruppi tad-drittijiet ċivili u għaqdiet tal-privatezza fosthom Asian Americans Advancing Justice - AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, l-NAACP, National Action Network u Upturn.

Min hu eliġibbli biex jieħu sehem?
Għalissa l-proġett se jkun biss għall-Hosts u l-klijenti bbażati ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka.

Meta se jitnieda Project Lighthouse?
L-istudju mistenni jibda f'Settembru u kull Host u klijent se jingħata l-għażla li ma jieħux sehem fih. Fit-30 ta' Ġunju bdejna naqsmu d-dettalji ta' kif jaħdem il-proċess u kif tista' tagħżel li ma tiħux sehem fih—u kulħadd se jirċievi avviż mill-inqas 30 jum qabel tibda l-ħidma tal-proġett biex min irid jagħżel li ma jiħux sehem.

Kif tixtieq tuża l-informazzjoni tiegħi Airbnb?
Dal-proġett ikejjel id-diskriminazzjoni skont dak li jqisu l-utenti. Ħafna drabi n-nies jissoponu r-razza ta' xi ħadd mill-isem jew mid-dehra tiegħu. Għalhekk se naqsmu r-ritratti tal-profil u l-ismijiet marbuta magħhom ma' msieħeb terz li mhux parti minn Airbnb biex nifhmu kif jitqiesu. Dal-imsieħeb se jkun marbut b'kuntratt b'obbligu ta' kunfidenzjalità strett u għalhekk mhux se jkun jista' jaqsam dil-informazzjoni ma' ħaddieħor.

Is-sieħeb se jħares lejn ir-ritratti u l-ismijiet u jgħidlna xi jqis dwarhom—jew aħjar, jgħidilna x'jaħseb li hi r-razza ta' dawk in-nies. Dil-informazzjoni se tinqasam biss ma' tim ta' Airbnb imħarreġ apposta għal xogħol ta' kontra d-diskriminazzjoni. Biss, qabel tinqasam, l-informazzjoni kollha li torbot ir-razza meqjusa ma' xi kont privat se titneħħa fosthom ir-ritratt, l-isem u d-dettalji l-oħra li jistgħu jintużaw biex wieħed jasal għall-kont ta' Airbnb li ġejjin minnu. Airbnb mhi se torbot id-dettalji tar-razza meqjusa mal-ebda kont u lanqas mhi se tuża dil-informazzjoni biex tqiegħdek f'xi kategorija jew oħra.

Aħna se nużaw is-suppożizzjonijiet li jagħmel l-imsieħeb tagħna biex nifhmu jekk pereżempju l-bookings ta' nies minn ċerta razza jiġux miċħuda iktar minn oħrajn u b'hekk inkunu nistgħu noħolqu faċilitajiet u politika addattati biex inneħħu did-differenza. Biex niżguraw li nwettqu dil-ħidma tant importanti bi ħsieb u b'mod li nirrspettaw il-privatezza ta' kulħadd, aħna u nibnu Project Lighthouse sseħibna mal-ikbar għaqdiet tad-drittijiet ċivili u tal-privatezza.

Airbnb se tkun qed tuża xi algoritmu, teknoloġija tal-għarfien tal-wiċċ jew tagħlim tal-magni?
Le. Aħna nemmnu li l-aqwa mod kif nifhmu l-informazzjoni dwar ir-razza meqjusa hija billi nħarsu lejn l-imġiba tan-nies u mhux billi naraw x'jaħsbu l-magni. Biex nużaw l-algoritmi, it-teknoloġiji tal-għarfien tal-wiċċ jew it-tagħlim tal-magni għal xi ħaġa sensittiva bħalma hija r-razza, l-ewwel jeħtiġilna nitolbu l-ħsibijiet ta', fost oħrajn, l-għaqdiet tad-drittijiet ċivili u l-privatezza. Jekk nagħżlu li nagħmlu hekk, l-ewwel nitolbuhom jgħinuna u jgħidulna x'jaħsbu huma u fl-istess waqt niżguraw li intom l-utenti tkunu mgħarrfa.

Ir-ritratti tal-profil mhux jintwerew qabel jiġi kkonfermat il-booking. Għaliex beħsiebkom tużaw ir-ritratti tal-profil fl-istudju tagħkom?
Anki jekk ir-ritratti tal-profil tneħħew waqt l-ewwel pass tal-booking, nixtiequ nifhmu x'effett jista' jkollhom ir-ritratti tal-profil fuq imġibiet oħra fuq il-pjattaforma tagħna, fosthom il-kanċellazzjonijiet u r-reviews.

Kif Airbnb se tħares il-privatezza tiegħi?
Qabel ma nħarsu lejn l-informazzjoni dwar ir-razza meqjusa, inneħħu kull rabta bejn dil-informazzjoni u l-profil tiegħek—għalhekk mhux se tkun tista' tintuża biex naslu għal xi kont ta' Airbnb. La se nużaw dil-informazzjoni biex nibdlu l-esperjenza ta' xi Host jew klijent ta' Airbnb partikolari u lanqas se nużaw dil-informazzjoni għal għanijiet oħra li jmorru lil hinn mill-ħidma kontra d-diskriminazzjoni, bħal pereżemju skopijiet kummerċjali jew għar-riklami. Se nippruvaw nifhmu x-xejriet fuq skala ikbar.

Għaliex Airbnb qed tħabbar Project Lighthouse issa?
Ħdimna fuq dal-proġett għal kważi sentejn u konna beħsiebna nneduh iktar tard fl-2020. Iżda l-avvenimenti li seħħew dal-aħħar ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka wassluna biex inħaffu t-tnedija. Għalkemm Airbnb diġà tinvestiga r-rapporti tal-każijiet li jidħlu milll-Hosts jew mill-klijenti, bħalissa m'għandniex mod kif inkejlu xejriet ta' diskriminazzjoni ikbar li jistgħu jkunu qed iseħħu fuq il-pjattaforma ta' Airbnb. Dawn il-każijiet li jiġu rrappurtati jafu jkunu biss is-sintomu ta' problema ikbar u għalhekk irridu nissieltu kontra t-tnejn li huma.

X'jiġri jekk Airbnb issib sitwazzjoni mhux ġusta?
Project Lighthouse huwa biss biċċa waħda mix-xogħol li qed inwettqu biex nevitaw u niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni fuq Airbnb. L-informazzjoni kollha li niksbu se tintuża biex tgħinna nibnu faċilitajiet u politiki li joħolqu sitwazzjoni iktar ġusta fuq il-pjattaforma tagħna u biex tgħinna nwettqu l-għan tagħna li kulħadd ikun jista' jħossu d-dar kullimkien.

Xorti oħra ta' diskriminazzjoni li jeżistu. Għaliex Airbnb qed tiffoka fuq ir-razza?
Aħna kontra kull xorta ta' diskriminazzjoni—mhux biss id-diskriminazzjoni razzista jew id-diskriminazzjoni kontra grupp ta' nies partikolari biss. Irridu naħdmu kontra d-diskriminazzjoni marbuta mar-razza, mal-lewn tal-ġilda, mal-post tat-twelid, mal-età, mas-sess, mal-ġeneru, mar-reliġjon, mal-ġibdiet sesswali, mad-diżabbiltà u mas-sitwazzjoni tal-familja—problemi li jolqtu lill-Hosts u lill-klijenti madwar id-dinja kollha. Din hija biss parti waħda minn ġlieda ikbar.

Kif nista' nieqaf naqsam l-informazzjoni ma' Project Lighthouse?
Meta trid tista' tagħżel li ttemm is-sehem tiegħek fil-programm mis-settings tal-privatezza u l-qsim mal-oħrajn—u minn hemm 'il quddiem mhux se niġbru iktar informazzjoni mingħandek għal Project Lighthouse. Biss żomm f'moħħok li meta taqsam magħna l-informazzjoni għal dal-proġett, tkun qed tgħinna nifhmu aħjar kif insibu, nkejlu u niġġieldu d-diskriminazzjoni fuq Airbnb. Qabel ma nħarsu lejn l-informazzjoni dwar ir-razza meqjusa, inneħħu kull rabta bejn dil-informazzjoni u l-profil tiegħek—għalhekk mhux se tkun tista' tintuża biex naslu għall-kont ta' Airbnb tiegħek.

X'inhi tagħmel Airbnb biex tgħin lil kumpaniji oħra jiġġieldu d-diskriminazzjoni?
Il-kumpaniji tat-teknoloġija għandhom responsabbiltà kbira li joffru servizz b'aċċess ġust għal kulħadd. Nixtiequ li Project Lighthouse iħalli impatt li jmur lil hinn minn Airbnb—għalhekk qed naqsmu l-metodoloġija tiegħu f'rapport tekniku miftuħ għal kulħadd. Nittamaw li dad-dokument ikun mudell għal kumpaniji oħra u li jista' jagħmilha ta' sisien għal sistemi aħjar li jiġġieldu d-diskriminazzjoni bir-reqqa filwaqt li jħarsu l-privatezza tal-utenti.

X'għamlet Airbnb s'issa biex tiġġieled id-diskriminazzjoni?
Biex niġġieldu d-diskriminazzjoni, matul l-aħħar snin wettaqna ħafna bidliet fil-pjattaforma ta' Airbnb, fosthom:

  • Il-politika ta' nondiskriminazzjoni tagħna: Kull min juża Airbnb jeħtieġlu jaqbel mal-Impenn tal-Komunità u l-politika ta' nondiskriminazzjoni tagħna. Jekk sfajt vittma ta' diskriminazzjoni, se nippruvaw nifhmu x'ġara, nieħdu azzjoni u jekk ikun meħtieġ, ngħinuk issib post fejn toqgħod ieħor.
  • Ħabi tar-ritratt tal-profil qabel jiġi kkonfermat il-booking: Kollha kemm aħna għandna xi preġudizzji. Imma kumpaniji bħal Airbnb jistgħu jagħtu sehemhom biex joħolqu għodod li ma jħallux lin-nies jagħmlu d-deċiżjonijiet preġudikati. Għalhekk ma nurux ir-ritratt tal-profil tal-klijent lill-Hosts qabel jiġi kkonfermat il-booking—biex id-deċiżjonijiet tal-Hosts ikunu iktar oġġettivi.
  • Bookings oġġettivi: Il-Booking Immedjat jgħin biex il-listing tiegħek ikun jista' jiġi bbukkjat minnufih u għalhekk il-proċess ikun eħfef għall-Hosts u iktar oġġettiv għall-klijenti. Għandna miljuni ta' listings li jistgħu jiġu bbukkjati hekk, u n-numru dejjem qed jiżdied.
  • Tim imħarreġ apposta għal kontra d-diskriminazzjoni: Airbnb għandha tim imħarreġ apposta li xogħlu huwa li jirranġa l-pjattaforma tagħna biex nevitaw u niġġieldu d-diskriminazzjoni u li wassal għal proġetti bħal Project Lighthouse u l-ħabi tar-ritratti tal-profil qabel jiġi kkonfermat il-booking.

Project Lighthouse waħdu mhux se jeqred id-diskriminazzjoni mill-pjattaforma tagħna imma huwa pass importanti li jista' jgħinna nagħrfu d-diskriminazzjoni li kieku ma konniex nindunaw biha. U huwa biss wieħed mill-proġetti li qed naħdmu fuqu biex nagħmlu Airbnb post iktar ġust għal kulħadd.

Grazzi talli tagħmel parti mill-komunità tagħna u talli taħdem magħna biex noħolqu dinja fejn kulħadd jista' jħossu d-dar kullimkien.

L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

Punti ewlenin

  • Project Lighthouse se jgħinna nifhmu meta u kif isseħħ id-diskriminazzjoni razzista fuq Airbnb

  • Qed naħdmu mal-gruppi tad-drittijiet ċivili biex niżguraw li nagħtu l-attenzjoni xierqa lil dal-passi importanti.

  • Qed naħdmu wkoll mal-ikbar għaqdiet tal-privatezza biex niżguraw li nħarsu l-privatezza ta' kulħadd

Airbnb
15 ta’ Ġun 2020
Dan kien ta' għajnuna għalik?