SIGURTÀ

Kif Airbnb tħares lill-hosts

Ħadna miżuri estiżi biex ngħinu lilek, lid-dar tiegħek u lill-klijenti tiegħek sabiex iżżommu ruħkom siguri.

Ħadna miżuri estiżi biex ngħinu lilek, lid-dar tiegħek u lill-klijenti tiegħek sabiex iżżommu ruħkom siguri.

Ilqa' għandek klijenti mill-aqwa

Reviews ġusti miż-żewġ naħat

Biex ngħinu sabiex tinbena l-fiduċja u r-reputazzjoni fuq Airbnb, il-klijenti u l-hosts jħallu review lil xulxin wara li jitlesta kull booking. Qabel ma tilqa' klijent, tista' tiċċekkja r-reviews tiegħu minn hosts oħra.

Komunikazzjoni faċli mal-klijenti

Jekk tixtieq tistaqsi xi mistoqsijiet jew tistabbilixxi l-aspettattivi qabel żjara, tista' ssir taf lill-klijenti minn qabel permezz tal-għodda sigura tagħna tal-messaġġi.

Rekwiżiti biex tibbukkja

Tista' titlob li kull klijent jipprovdi identifikazzjoni lil Airbnb qabel ma jibbukkja miegħek. Se jkollok ukoll l-opportunità li tirrevedi l-bookings minn qabel jew iżżid iktar kontrolli fuq min jista' jibbukkja. Biex inħarsuk iktar, kull booking ta' Airbnb jiġi kklassifikat għar-riskju u aħna se nikkanċellaw kwalunkwe booking li jidher suspettuż.

L-ispazju tiegħek, ir-regoli tiegħek

Biex tfhiem aħjar lill-klijenti x'għandhom jistennew, tista' żżid ir-Regoli tad-Dar li l-klijenti jridu jaqblu magħhom qabel ma jibbukkjaw bħal pereżempju restrizzjonijiet fuq it-tipjip u l-avvenimenti. Jekk klijent jikser waħda minn dawn ir-regoli ladarba jibbukkja, inti tista' tħassar il-booking.

Kif jitqabblu t-tariffi tagħna?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Tariffa tas-servizz tal-host (għal kull booking)
3-5%
5%
15-20%
Dejjem b'xejn biex ittella' listing
L-ebda tariffa għall-ipproċessar tal-karti ta' kreditu
Inkluża protezzjoni ta' $1M għal ħsara lill-proprjetà
Aġġornata l-aħħar f'Ġunju 2018
Jien tgħallimt li n-nies għandhom qalbhom tajba. Nista' nafda lin-nies.
Jien tgħallimt li n-nies għandhom qalbhom tajba. Nista' nafda lin-nies.

Milaida tilqa' n-nies ġewwa Puerto Rico biex taqla' xi ftit flus żejda.

Milaida tilqa' n-nies ġewwa Puerto Rico biex taqla' xi ftit flus żejda.

Sir af kif jilqgħu n-nies
Jien tgħallimt li n-nies għandhom qalbhom tajba. Nista' nafda lin-nies.
Jien tgħallimt li n-nies għandhom qalbhom tajba. Nista' nafda lin-nies.

Milaida tilqa' n-nies ġewwa Puerto Rico biex taqla' xi ftit flus żejda.

Milaida tilqa' n-nies ġewwa Puerto Rico biex taqla' xi ftit flus żejda.

Sir af kif jilqgħu n-nies

Ilqa' għandek b'moħħok mistrieħ

Ħarsien kontra l-ħsara fuq il-proprjetà ta' €800,000

F'każ rari ta' ħsara fuq il-proprjetà, il-Garanzija tal-Host ta' Airbnb tipprovdi protezzjoni bla ħlas sa €800,000 għal ħsara fuq il-proprjetà fil-każ ta' kull booking, kull darba. It-talbiet jistgħu jiġu ppreżentati direttament permezz taċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet tagħna.

Assigurazzjoni kontra l-inċidenti

Airbnb tipprovdi Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host bla ħlas li tkopri talbiet ta' responsabbiltà sa €800,000. Din l-assigurazzjoni hija għal meta xi ħadd jiftaħ kawża jew talba kontrik għal korriment fiżiku jew ħsara lill-proprjetà li tkun seħħet f'listing jew fi proprjetà ta' Airbnb waqt żjara.

Kopertura kompletament bla ħlas
Awtomatikament għal kull booking
It-talbiet jistgħu jiġu ppreżentati direttament permezz ta' Airbnb

Qegħdin hawn għalik 24 siegħa kuljum

X'jista' jagħmel għalik it-tim tagħna

It-tim globali tagħna jinsab lest biex jgħin lilek u lill-klijenti tiegħek 24 siegħa kuljum permezz tat-telefown, email u live chat.

Għajnuna biex tibbukkja mill-ġdid
Ħlas lura
Ħlas lura
Garanzija tal-Host u talbiet taħt il-poliza ta' assigurazzjoni
Medjazzjoni

Il-vjaġġaturi għamlu 49 miljun vjaġġ ma' Airbnb fl-2017. 1 minn kull 25,000 biss irriżultat f'talba għal ħsara sinifikanti fuq il-proprjetà.

Il-vjaġġaturi għamlu 49 miljun vjaġġ ma' Airbnb fl-2017. 1 minn kull 25,000 biss irriżultat f'talba għal ħsara sinifikanti fuq il-proprjetà.

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek

X'inhu meħtieġ mill-klijenti qabel ma jibbukkjaw?

Aħna nitolbu lil kull min juża Airbnb ftit informazzjoni qabel ma jivvjaġġa magħna. Il-klijenti għandhom jimlew din l-informazzjoni kollha qabel ma jkunu jistgħu jagħmlu talba għal booking. Din l-informazzjoni tgħinek tkun taf x'għandek tistenna u kif tikkuntattja lill-klijent.

Ir-rekwiżiti ta' Airbnb għall-klijenti jinkludu: • L-isem sħiħ • L-indirizz tal-email • In-numru tat-telefown ikkonfermat • Messaġġ ta' introduzzjoni • Il-qbil mar-Regoli tad-Dar tiegħek • L-informazzjoni dwar il-pagament

Il-klijenti huma mistennija, iżda mhux meħtieġa, li jkollhom ritratt tal-profil. Tista' wkoll titlob li l-klijenti jipprovdu ID qabel ma jibbukkjaw l-ispazju tiegħek.

Kif jaħdmu r-reviews?

Ir-reviews kollha fuq Airbnb inkitbu mill-hosts jew mill-vjaġġaturi tal-komunità tagħna, għalhekk kull review li tara hija bbażata fuq żjara li klijent kellu fil-listing ta' host. Għandek 14-il jum wara ċ-checkout biex tikteb review dwar iż-żjara tiegħek u tista' teditja r-review tiegħek sa 48 siegħa wara li tibgħatha, sakemm il-klijent tiegħek ma jkunx lesta r-review tiegħu. Ladarba t-tnejn li intom tlestu r-reviews tagħkom, jew jgħaddu 14-il jum, ir-reviews jiġu ppubblikati. Tista' tara r-reviews mill-klijenti tiegħek fi kwalunkwe ħin u meta klijent jibbukkja l-post tiegħek inti tkun tista' tara r-reviews li jkunu ħallewlu l-hosts ta' qabel.

X'nista' nagħmel jekk il-klijent ikisser xi ħaġa fil-post tiegħi?

Jekk klijent ikisser xi ħaġa u jkollok bżonn tagħmel klejm, dan tista' tagħmlu fiċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet tagħna fi żmien 14-il jum minn meta l-klijent jagħmel iċ-check-out jew qabel il-klijent li jmiss jagħmel iċ-check-in, skont liema jiġi l-ewwel. Jekk il-klijent tiegħek jaqbel mal-ammont li titlob, nibagħtulek il-ħlas tiegħek fi żmien 5-7 ijiem tax-xogħol. Jekk il-klijent tiegħek jirrifjuta jew ma jweġibx fi żmien 72 siegħa, tista' tinvolvi lil Airbnb fil-każ. Jekk ikollna bżonn dokumentazzjoni oħra, se jkollok 72 siegħa ċans biex tipprovdi din id-dokumentazzjoni. Il-biċċa l-kbira tal-klejms jiġu riżolti fi żmien ġimgħa. Aħna se niżguraw li kemm int u kif ukoll il-klijent tiegħek tkunu rrappreżentati b'mod ġust, u jekk niddeċiedu li għandek tieħu l-flus, nibagħtuhomlok fi ħlas separat.

X'għandi nagħmel jekk ma nkunx komdu/a nilqa' lil xi ħadd għandi?

Jekk klijent ikun qed jikser waħda mir-Regoli tad-Dar li għamilt jew ma jġiegħlekx tħossok sigur minħabba l-azzjonijiet tiegħu, tista' tirrifjuta t-talba għall-booking tiegħu jew tikkanċella l-booking. Qabel ma taċċetta booking int tista' tirrifjuta talba individwali għal booking. Din il-ħaġa mhux se tħalli impatt negattiv fuq il-post tal-listing tiegħek fir-riżultati tat-tiftix. Jekk tirrifjuta ħafna jew il-biċċa l-kbira tat-talbiet għall-booking, il-post tiegħek jista' jiġi affettwat b'mod negattiv fir-riżultati tat-tiftix. Wara li tkun aċċettajt booking Jekk tkun diġà aċċettajt il-booking, inti tista' tikkanċellah. Tista' teħel xi penali ta' kanċellazzjoni jekk il-klijent ma jkun kiser ebda Regola tad-Dar.

X'inhi d-differenza bejn il-Garanzija tal-Host u l-Assigurazzjoni ta' Protezzjoni tal-Host ta' Airbnb?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Lest/a biex tibda tilqa' n-nies?

Lest/a biex tibda tilqa' n-nies?