Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  X'għandi nagħmel jekk xi ħadd jistaqsini biex inħallas barra s-sit elettroniku ta' Airbnb?

  M'għandekx tibagħtilhom il-flus, u għarrafna dwar dan. Qatt m'aħna se nitolbuk tħallas għal xi ħaġa barra mis-sit tagħna, permezz ta' email, jew permezz ta' persuna terza li tibbukkja.

  Xi kultant jista' jkun li jkollok tħallas taxxa lokali lill-host tiegħek, iżda dan il-ħlas għandu jsir biss permezz ta' Airbnb, u f'ħafna każijiet dan ikun inkluż fl-ispiża tal-booking. Sir af aktar

  Jekk ħallast għall-booking tiegħek barra minn Airbnb (pereżempju, permezz ta' trasferiment elettroniku jew bankarju), jista' jkun li ħallast għal booking qarrieqi. Biex tikseb l-għajnuna, għarrafna immedjatament.

  Jekk m'intix ċert/a, tista' tiċċekkja jekk il-booking tiegħek ġiex ibbukkjat permezz ta' Airbnb.

  Irrapporta talbiet għal ħlas barra mis-sit

  Jekk host ta' Airbnb fuq is-sit ta' Airbnb jitolbok tħallas barra mis-sit jew permezz ta' kumpanija oħra, irrappurtah lilna.

  Inti m'intix se tirċievi fattura stampata jew PDF mingħand host jew mingħand Airbnb li titolbok il-ħlas. Jekk host juża xi wieħed minn dawn it-termini, irrappurtah: Western Union, MoneyGram, ċekk tal-kaxxier, ordni ta' ħlas, Liberty Reserve.

  Biex tirrapporta messaġġ

  1. Mur fil-Messaġġi tiegħek fuq airbnb.com u kklikkja l-konverżazzjoni bil-messaġġ suspettuż
  2. Fil-messaġġ, agħfas fuq l-ikona tal-Bandiera
  3. Agħżel ir-raġuni għaliex qed tirrapporta lil din il-persuna, imbagħad ikklikkja Li Jmiss
  4. Jekk trid tibblokka l-komunikazzjoni kollha ma' din il-persuna, agħfas Iva, ibblokka issa

  Biex tirrapporta email

  Jekk tirċievi email mingħand xi ħadd (inkluż indirizz elettroniku bħal automated@airbnb.com jew kwalunkwe username@airbnb.com ieħor) li jitolbok tħallas jew taċċetta ħlas barra mis-sit, għarrafna immedjatament.

  Tipi ta' frodi

  Qatt m'għandek taqsam l-indirizz elettroniku tiegħek qabel ma booking ikun aċċettat jew tittrasferixxi fondi barra mis-sistema ta' Airbnb, u dejjem għandek teżamina bir-reqqa emails li jiddikjaraw li huma minn Airbnb.

  Eżempji ta' frodi komuni jinkludu:

  • Frodi Permezz ta' Ħlas bil-Quddiem: Xi ħadd joffrilek li jħallsek jew jagħtik xi ħaġa jekk tħallas permezz ta' servizz barra minn Airbnb.
  • Frodi ta' Phishing: Xi ħadd jibgħat email jew link li tidher li ġejja mingħand Airbnb jew sit affidabbli ieħor. Dawn il-messaġġi huma ddisinjati b'mod li jqarrqu bik biex iġegħluk tipprovdi informazzjoni kunfidenzjali bħal passwords jew indirizzi elettroniċi oħra. Messaġġi ta' phishing jistgħu jinkludu malware, li huwa software malizzjuż li jikseb aċċess għall-kompjuter tiegħek biex jiġbor l-informazzjoni personali tiegħek, inklużi l-passwords.
  • Frodi tal-Ivvjaġġar: Xi ħadd joffrilek skont tajjeb fuq listing partikolari jekk tħallas jew tibgħat depożitu permezz ta' trasferiment elettroniku. Wara li tirċievi flusek, dawn ma jagħtukx il-booking li jkunu rriklamaw.
  • Frodi ta' Ħlas Żejjed: Xi ħadd joffri li jħallas lil host aktar mill-prezz tal-booking, u mbagħad jitlob lill-host jagħtih flus kontanti biex ikopri d-differenza.
  • Frodi ta' Booking ma' Terzi Persuni: Xi ħadd joffri li jibbukkja u jħallas għal listing fuq Airbnb permezz ta' sit elettroniku jew servizz ipprovdut minn terza persuna, li ħafna drabi tiddikjara li għandha kupun jew skont ta' Airbnb. Dawn il-bookings tipikament jitħallsu permezz ta' karti ta' kreditu misruqa.

  Nota: Kwalunkwe booking li jsir barra Airbnb jikser it-Termini tas-Servizz tagħna. Jekk nidentifikaw li booking sar permezz ta' servizz offrut minn parti terza, nistgħu nħassru l-booking u niddiżattivaw il-kontijiet tal-persuna li għamlet il-booking u tal-klijent.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?