Is-suġġerimenti se jintwerew wara li tibda tikteb fil-kaxxa tat-tiftix. Uża l-buttuni tal-vleġġa 'l fuq u tal-vleġġa 'l isfel biex tiċċekkja. Uża l-buttuna enter biex tagħżel. Jekk l-għażla tiegħek tkun frażi, dik il-frażi se tiġi mfittxija. Jekk is-suġġeriment ikun link, il-brawżer se jiftaħ dik il-paġna.
Politika tal-komunità

Il-Politika tal-Avvenimenti ta' Tfixkil Serji

Dil-Politika qed tinbidel. Il-Politika l-ġdida se tintwera fin-naħa ta' fuq ta' dil-paġna u, sakemm Airbnb ma tgħarrafx lill-utent mod ieħor, se tgħodd għall-bookings kollha li jkunu fis-seħħ mis-6 ta' Ġunju 'l quddiem. Il-Politika fis-seħħ bħalissa se tintwera f'qiegħ il-paġna u tgħodd għall-bookings ta' qabel.

Se tibda tgħodd mis-6 ta' Ġunju 2024

Ħarsa ġenerali

Bħala regola ġenerali, il-kanċellazzjonijiet u l-ħlasijiet lura għall-bookings ta' Airbnb jaqgħu taħt il-politika ta' kanċellazzjoni tal-listing. Fil-każ rari li booking ma jkunx jista' jitwettaq kollu minħabba ġrajjiet serji jew minħabba raġunijiet legali, il-Politika tal-Avvenimenti ta' Tfixkil Serji (imsejħa il-"Politika") tista' tgħodd għall-każ tiegħek. Meta dil-Politika tkun tista' tintuża, il-klijenti se jkunu jistgħu jikkanċellaw il-booking tagħhom u jieħdu flushom lura, jiksbu kreditu tal-ivvjaġġar u/jew jintlaħaq xi forma ta' qbil ieħor, tgħid x'tgħid il-politika ta' kanċellazzjoni tal-booking. U għalkemm f'dan il-każ il-Hosts se jkunu jistgħu jikkanċellaw mingħajr tariffi jew konsegwenzi oħra, id-dati tal-booking kanċellat se jibqgħu mblukkati fil-kalendarju tal-listing.

Dil-Politika tgħodd kemm għall-bookings tal-postijiet fejn toqgħod kif ukoll għall-Esperjenzi u, sakemm Airbnb ma tkunx għarrfet lill-utenti mod ieħor, tgħodd għall-bookings kollha li jkunu għadhom ma ntemmewx jew li għandhom id-data taċ-checkin minn dakinhar li tidħol fis-seħħ 'il quddiem. Il-Politika tal-Avvenimenti ta' Tfixkil Serji mhix polza tal-assigurazzjoni.

Liema ġrajjiet jaqgħu taħt dil-politika

Il-ġrajjiet li ġejjin (li f'dil-Politika nsejħulhom "Avvenimenti") jaqgħu taħt dil-Politika jekk jolqtu l-post fejn se jseħħ il-booking, iseħħu wara l-booking u minħabba fihom il-booking fil-ġejjieni jew fis-seħħ jew ma jkunx jista' jintuża jew ma jkunx legali li jintuża:

Epidemiji u emerġenzi tas-saħħa pubblika dikjarati. L-epidemiji, il-pandemiji u l-emerġenzi tas-saħħa pubblika dikjarati minn gvern. Dan ma jinkludix mard endemiku (bħal, ngħidu aħna, l-influwenza) jew li normalment diġà jkun marbut ma' żona (bħal, ngħidu aħna, il-malarja ġewwa t-Tajlandja). Il-COVID-19 ma jaqax taħt dil-Politika tal-Avvenimenti ta' Tfixkil Serji.

Restrizzjonijiet fuq il-vjaġġi mħabbra mill-gvern. Ir-restrizzjonijiet fuq il-vjaġġi obbligatorji imposti minn aġenzija tal-gvern bħal, ngħidu aħna, ordni biex in-nies tħalli xi post partikolari. Dawn ma jiġbrux fihom avviżi li m'intix obbligat timxi magħhom jew linji gwida oħra bħalhom maħruġin mill-gvern.

Għemil militari u ġlied ieħor. Gwerra, ġlied, invażjoni, gwerra ċivili, splużjoni, attakk b'bomba, ribelljoni, protesta vjolenti u qawmien kontra l-istat.

Qtugħ serju u mifrux ta' servizzi essenzjali. Qtugħ ta' servizz tat-tisħin, tal-ilma u tad-dawl għal tul ta' żmien li jolqot il-biċċa l-kbira tad-djar f'post partikolari.

Diżastri naturali. Diżastri naturali u ġrajjiet serji oħra marbuta mat-temp. Kundizzjonijiet klimatiċi jew naturali li huma komuni biżżejjed li wieħed jista' jistennihom f'dak il-post—bħal, ngħidu aħna, l-uragani tul l-istaġun tal-uragani ġewwa Florida—jaqgħu taħt dil-politika biss meta jwasslu għal Avveniment ieħor imsemmi f'dil-Politika, bħal ordni obbligatorja biex in-nies iħallu djarhom jew qtugħ serju u mifrux ta' servizzi essenzjali, li minħabba fih il-booking ma jkunx jista' jitwettaq.

X'jiġri jekk booking jintlaqat minn Ġrajja msemmija f'dil-politika

Meta sseħħ ġrajja serja, aħna nqisu jekk jaqax taħt il-Politika tal-Avvenimenti ta' Tfixkil Serji. Jekk iva, nixegħlu dil-Politika għaż-żona milquta u għaż-żmien li matulu nemmnu li l-Avveniment se jkun qed iħarbat il-bookings jew li minħabba fih bil-liġi, il-bookings mhux se jkunu jistgħu jitwettqu. Għalkemm il-bookings barra daż-żmien u dik iż-żona jafu ma jkunux eliġibbli, il-Hosts xorta jafu jkunu jistgħu jikkanċellaw mingħajr konsegwenzi jekk ma jkunux jistgħu jilqgħu n-nies. Aħna dejjem inżommu għajnejna fuq sitwazzjonijiet bħal dawn biex, skont kif tkun is-sitwazzjoni, nagħżlu liema bookings huma eliġibbli jew le. Jekk temmen li dil-Politika tgħodd għall-booking tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tistaqsi jekk intix eliġibbli biex tużaha.

X'ma jaqax taħt dil-politika

Nifhmu li xi kultant ħwejjeġ barra l-kontroll tiegħek jistgħu jħarbtulek il-pjanijiet. Fis-sitwazzjonijiet l-oħra mhux imsemmija hawn fuq, il-booking tiegħek jibqa' jaqa' taħt il-politika ta' kanċellazzjoni magħżula mill-Host tal-listing.

Eżempji ta' ġrajjiet komuni li ma jaqgħux taħt dil-politika:

  • Ġrajjiet li jolqtu lill-klijenti jew li ma jħalluhomx jivvjaġġaw, imma mhux li jolqtu lill-post tal-booking
  • Mard jew korrimenti mhux mistennija
  • Obbligazzjonijiet imqiegħda mill-gvern bħal obbligu ta' sehem f'ġurija jew dehra l-qorti
  • Avviżi tal-ivvjaġġar jew linji gwida oħra mhux obbligatorji maħruġa mill-gvernijiet li mhux projbizzjoni fuq il-vjaġġi
  • Kanċellazzjoni jew bidla fid-data ta' avveniment li l-booking ikun sar minħabba fih
  • Tfixkil fit-trasport mhux minħabba Ġrajja li taqa' taħt il-politika bħal, ngħidu aħna, il-linja tal-ajru tfalli, strajk tal-mezzi tat-trasport u għeluq tat-toroq minħabba xogħol ta' żamma

Jekk booking ma jkunx jaqa' taħt dil-Politika nħeġġu lill-klijenti u lill-Hosts jilħqu ftehim bejniethom bħal, ngħidu aħna, ħlas sħiħ lura (jew parti minnu) jew bidla fid-dati tal-booking. Żomm f'moħħok li l-Host mhu obbligat jagħtik l-ebda ħlas lura jekk il-politika ta' kanċellazzjoni tiegħu ma tobbligahx jagħmel hekk. Airbnb la tagħtik garanzija u lanqas tgħinek tikseb dal-ħlasijiet lura.

Kif dil-politika tolqot lill-Hosts

Jekk il-booking jaqa' taħt il-Politika tal-Avvenimenti ta' Tfixkil Serji, il-Hosts jistgħu jikkanċellaw mingħajr tariffi jew konsegwenzi oħra. Jekk Host jikkanċella għal raġuni msemmija f'dil-politika, il-kalendarju tal-Host se jibqa' mblukkat għad-dati tal-booking ikkanċellat. Jekk booking jiġi kkanċellat minħabba raġuni marbuta ma' dil-Politika, il-Host mhux se jitħallas għad-dati kkanċellati. Jekk il-ħlas ikun diġà ntbagħat, is-somma mħallsa lura tagħmel tajjeb għaliha mill-ħlasijiet tal-ġejjieni.

Anki jekk booking ma jkunx jaqa' taħt dil-Politika, il-Hosts jistgħu jikkanċellaw il-bookings mingħajr konsegwenzi għal xi raġunijiet tajbin bħal, ngħidu aħna, ħsara serja fil-post fejn toqgħod. Il-Hosts mitluba jikkanċellaw jekk il-post tagħhom ma jkunx addattat biex joqogħdu n-nies fih jew jekk ma jkunx għadu jaqbel mal-post li bbukkjaw il-klijenti; jekk ma jagħmlux hekk, il-listing jista' jitneħħa, il-bookings mistennija jistgħu jiġu kkanċellati u l-klijenti jistgħu jingħataw flushom kollha lura sakemm il-listing jerġa' jsir addattat biex joqogħdu n-nies fih u jaqbel mad-deskrizzjoni tal-listing. Jekk ma tagħmilx hekk se tkun qed tikser ir-Regoli bażi għall-Hosts tagħna u jaf ikun hemm xi konsegwenzi, fosthom li nneħħulek il-kont tiegħek.

Dettalji oħra li għandek iżżomm f'moħħok

Dil-Politika u d-deċiżjonijiet meħuda minn Airbnb b'rabta magħha bl-ebda mod ma jnaqqsu l-jeddijiet mogħtija lilek mil-liġijiet u r-regolamenti tal-post fejn jinsab il-listing.

Il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti

Se tibda tgħodd mill-20 ta' Jannar 2021

Ħarsa ġenerali

Dil-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tfisser kif jaħdmu l-kanċellazzjonijiet meta jseħħu ġrajjiet mhux mistennija barra mill-kontroll tiegħek wara li tibbukkja u li minħabba fihom ma tkunx tista', jew tkunlek illegali, li tuża l-booking tiegħek. Dil-Politika tgħodd kemm għall-bookings tal-postijiet fejn toqgħod kif ukoll għall-Esperjenzi.

Meta dil-Politika tkun tista' twassal għall-kanċellazzjoni, din tieħu post u titqies qabel il-politika ta' kanċellazzjoni oriġinali tal-booking. Il-klijenti milquta minn avveniment li jaqa' taħt dil-Politika jistgħu jikkanċellaw il-booking tagħhom u, skont iċ-ċirkostanzi, jitħallsu lura fi flus, fi kreditu tal-ivvjaġġar u/jew b'xi metodu ieħor. Il-Hosts milquta minn ġrajja li taqa' taħt dil-Politika jistgħu jikkanċellaw mingħajr ebda konsegwenzi imma, skont iċ-ċirkostanzi, il-kalendarji tagħhom jafu jiġu mblukkati tul id-dati tal-booking li ġie kkanċellat.

Liema ġrajjiet jaqgħu taħt dil-politika

Dil-Politika tuża l-kelma "Ġrajja" li tirreferi għal xi sitwazzjoni minn dawn li ġejjin li sseħħ wara l-booking li ma kinetx mistennija fil-ħin li fih sar il-booking u li ma tħallix jew qed tqiegħed xkiel legali biex dal-booking ikun jista' jseħħ.

Bidliet fir-rekwiżiti tal-ivvjaġġar imposti mill-gvernijiet. Bidliet mhux mistennija magħmula minn xi aġenzija tal-gvern fejn jidħlu r-rekwiżiti tal-viżas u tal-passaporti u li minħabba fihom wieħed ma jkunx jista' jivvjaġġa lejn id-destinazzjoni. Dawn ma jiġbrux fihom dokumenti tal-ivvjaġġar skaduti jew mitlufa jew ċirkostanzi personali li minħabba fihom il-klijent ma jkollux awtorizzazzjoni biex jivvjaġġa.

Emerġenzi u pandemiji dikjarati. Emerġenzi lokali jew nazzjonali, epidemiji, pandemiji u emerġenzi tas-saħħa pubblika dikjarati mill-gvernijiet. Dan ma jiġborx fih mard endemiku jew li normalment diġà jkun marbut ma' żona—bħal, ngħidu aħna, il-malarja fit-Tajlandja jew id-deni tad-dengue ġewwa l-Hawaii.

Restrizzjonijiet fuq il-vjaġġi imposti mill-gvernijiet. Restrizzjonijiet fuq il-vjaġġi imposti minn xi aġenzija tal-gvern li jwaqqfuk jew ma jħallukx tivvjaġġa lejn, toqgħod ġewwa jew tmur lura f'pajjiżek mill-post fejn jinsab il-Listing. Dawn ma jiġbrux fihom avviżi li m'intix obbligat timxi magħhom jew linji gwida oħra bħalhom maħruġin mill-gvern.

Għemil militari jew ġlied ieħor. Gwerer, ġlied, invażjonijiet, gwerer ċivili, terroriżmu, splużjonijiet, bombi, ribelljonijiet, irvelli, insurrezzjonijiet, diżordni ċivili u inkwiet ċivili.

Diżastri naturali. Diżastri naturali, ħsarat ikkawżati mill-elementi tan-natura, qtugħ serju tas-servizzi essenzjali bħall-elettriku u l-ilma, żbroffi ta' vulkani, tsunamis u ġrajjiet severi u mhux normali oħra relatati mat-temp. Dawn ma jiġbrux fihom kundizzjonijiet klimatiċi jew naturali li huma komuni biżżejjed li wieħed jista' jistennihom f'dak il-post—bħal, ngħidu aħna, l-uragani tul l-istaġun tal-uragani ġewwa Florida.

X'ma jaqax taħt dil-politika

Kull sitwazzjoni oħra. Dil-Politika tista' tintuża biss biex tikkanċella minħabba l-Avvenimenti msemmija hawn fuq. Kull sitwazzjoni oħra hija eskluża. Eżempji ta' sitwazzjonijiet fejn ma tistax tikkanċella taħt dil-Politika: mard jew korrimenti mhux mistennija; obbligi imposti mill-gvern bħad-dmir li wieħed jaqdi f'ġurija, sejħiet mill-qorti jew skjeramenti militari; avviżi dwar l-ivvjaġġar jew linji gwida oħra maħruġa mill-gvernijiet (ħlief fil-każ ta' projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar); kanċellazzjonijiet jew bidliet fid-dati ta' avvenimenti li kienu l-iskop wara l-booking u tfixkil fis-servizz tat-trasport li m'għandhomx x'jaqsmu ma' Avveniment li jaqa' taħt dil-politika bħal toroq magħluqin u kanċellazzjonijiet ta' titjiriet, ferroviji, karozzi tal-linja u laneċ. Jekk tikkanċella booking f'wieħed minn dal-każijiet, is-somma mħallsa lura se tinħadem skont il-politika ta' kanċellazzjoni tal-booking li qed tikkanċella.

Il-pass li jmiss

Jekk navżawk jew nippubblikaw xi informazzjoni fejn nikkonfermaw li dil-Politika tgħodd għall-booking tiegħek, jekk jogħġbok imxi mal-istruzzjonijiet għall-kanċellazzjoni li nkunu tajna. Meta ngħarrfuk jew nippubblikaw xi informazzjoni dwar kif dil-Politika tgħodd fil-każ tiegħek, suppost li meta tmur fil-paġna Vjaġġi tiegħek se tara l-għażla li tikkanċella taħt dil-Politika u tista' tikkanċella l-booking minn hemm. Jekk temmen li dil-Politika tgħodd għall-booking tiegħek imma m'avżajnikx u ma ppubblikajna ebda informazzjoni dwar l-Avveniment, jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tikkanċella l-booking tiegħek. Ikun x'ikun il-każ, dejjem għandu jkollok il-provi li juru kif int jew il-booking tiegħek intlaqattu mill-Avveniment.

Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk ikollok xi mistoqsijiet.

Ħwejjeġ oħra li għandek iżżomm f'moħħok

Dil-Politika tgħodd għall-bookings kollha b'data taċ-checkin minn data partikolari 'l quddiem.

Dal-artiklu kienlek ta' għajnuna?

Artikli relatati

Ikseb l-għajnuna bil-bookings, bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
Idħol jew irreġistra