Aqbeż għall-kontenut
Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  X'inhuma r-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà għaż-żjarat ta' Airbnb?

  Waqt il-pandemija tal-COVID-19, importanti li żżomm quddiem għajnejk is-saħħa u s-sigurtà. Ħloqna sett ta' regoli tas-sigurtà għall-COVID-19 obbligatorji kemm għall-hosts kif ukoll għall-klijenti tal-listings ta' Airbnb–mibnija fuq il-linji gwida maħruġa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u ċ-Ċentri Amerikani għall-Kontroll tal-Mard. Barra minn hekk, għandek tkun taf se x'jgħidu l-linji gwida tas-saħħa u s-sigurtà għall-ħarsien kontra l-COVID-19, tkompli żżomm għajnejk fuq l-avviżi u r-restrizzjonijiet dwar l-ivvjaġġar maħruġa mill-gvernijiet u timxi mal-linji gwida nazzjonali u lokali kollha.

  Airbnb nediet linji gwida u programmi bil-għan li tnaqqas ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà iżda dal-miżuri ma jistgħux ineħħu r-riskji kollha. Nissuġġerulek tikseb parir professjonali kif ukoll li tieħu iktar prekawzjonijiet int u tiddeċiedi li tibbukkja żjara jew esperjenza fuq Airbnb, speċjalment jekk tagħmel parti minn kategorija ta' nies f'riskju ikbar (eż.: persuni li għandhom iktar minn 65 sena jew persuni li diġà morda b'kundizzjonijiet bħad-dijabete jew il-mard tal-qalb). Sir af iktar dwar il-linji gwida tas-saħħa u s-sigurtà għall-Esperjenzi ta' Airbnb.

  Ir-regoli tas-sigurtà għall-COVID-19 (obbligatorji)

  Ilbes maskra u żomm mat-tbegħid soċjali

  Il-hosts u l-klijenti kollha għandhom jaqblu li:

  • Jilbsu maskra jew għata tal-wiċċ meta jiltaqgħu wiċċ imb'wiċċ
  • Iżommu dejjem 2 metri 'l bogħod minn xulxin

  Jimxu mal-protokoll għat-tindif imtejjeb f'5 passi ta' Airbnb bejn żjara u oħra

  Il-hosts kollha għandhom jaqblu li jimxu mal-proċess għat-tindif imtejjeb f'5 passi ta' Airbnb wara kull żjara ta' klijent. Sir af iktar

  Il-hosts u l-klijenti kollha huma meħtieġa jimxu mar-regoli tas-sigurtà għall-COVID-19 miktuba hawn fuq, skont il-każ tagħhom. Jekk int klijent, mhux se jkollok dritt għal ħlas lura jekk il-host tiegħek jikkanċellalek il-booking għax ma mxejtx ma' dar-regoli. Bl-istess mod, jekk int host, mhux se jkollok dritt għal ħlas lura jekk klijent jikkanċella ż-żjara tiegħu għax ma mxejtx ma' dar-regoli. Il-kalendarji tal-hosts li ma jkunux qablu ma' dar-regoli sal-20 ta' Novembru 2020 jistgħu jiġu mblukkati. Jista' jkun hemm xi konsegwenzi jekk xi host jew klijent jibqa' jikser dal-linji gwida–inkluż li l-kont tagħhom jiġi sospiż u li jitneħħew mill-komunità.

  Linji gwida oħra fuq kif tivvjaġġa u tilqa' n-nies matul żmien il-COVID-19

  Tivvjaġġax u tilaqx lin-nies jekk dal-aħħar kont viċin xi ħadd li kellu s-sintomi tal-COVID-19 jew jekk kellek is-sintomi tal-COVID-19 inti stess

  Biex inħarsu s-saħħa u s-sigurtà tal-komunità tagħna, il-politika ta' Airbnb hija li l-hosts (u dawk kollha li jistgħu jidħlu fil-listing kemm qabel kif ukoll waqt żjara) m'għandhomx jidħlu fil-listing(s) tagħhom jew jiltaqgħu mal-klijenti tagħhom wiċċ imb'wiċċ u li l-klijenti m'għandhomx jagħmlu checkin f'ebda listing f'każ li waħda minn dawn li ġejjin hija vera:

  • Inti marid/a jew irċevejt riżultat li kont marid/a bil-COVID-19 f'dawn l-aħħar 30 jum
  • Taħseb li int marid/a jew li ġejt f'kuntatt ma' xi ħadd li marid bil-COVID-19 u qed tistenna r-riżultati tat-test tiegħek
  • Għandek jew taħseb li għandek is-sintomi tal-COVID-19
  • Fl-aħħar 14-il jum kellek kuntatt mill-qrib ma' persuna li kienet jew maħsub li kienet marida bil-COVID-19*

  Għal iktar dettalji dwar x'għandek tagħmel f'każ li timrad jew li jkollok kuntatt fil-qrib ma' persuna marida bil-COVID-19, aqra dad-dokumenti li ġejjin:

  *Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li l-Postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19 għandhom standards differenti.

  Aħsel idejk ta' spiss

  Ara li taħsel idejk ta' spiss, speċjalment jekk tkun f'kuntatt fil-qrib ma' persuni li ma jagħmlux parti mill-booking tiegħek jew jekk qed tmiss l-uċuħ u l-affarijiet li jinsabu f'xi spazju jew żona komuni.

  • Aħsel idejk sew bis-sapun u bl-ilma għal mill-inqas 20 sekonda
  • Jekk ma jkollokx aċċess għas-sapun u l-ilma, uża sanitizer tal-idejn magħmul minn mill-inqas 60% alkoħol; iksi idejk u għorokom flimkien sakemm jinxef is-santizer

   Żomm mat-tbegħid soċjali u ilbes maskra meta tkun f'żona komuni jew f'xi spazju maqsum mal-oħrajn

   Meta tkun f'żona komuni jew spazju maqsum mal-oħrajn (bħala host jew klijent), skont ir-regoli tas-sigurtà għall-COVID-19, għandek il-ħin kollu tilbes maskra u żżomm 'il bogħod minn kull min ma jagħmilx parti mill-booking tiegħek (mill-inqas 2 metri). Il-hosts għandhom jevitaw il-kuntatt fiżiku mal-klijenti u għandhom joffru checkin mingħajr kuntatt kull meta jkun possibbli.

   Ftakar, jekk tħossok skomdu li toqgħod f'kamra privata jew fi spazju maqsum, nissuġġerulek li tibbukkja post sħiħ minflok. Jekk ma tħossokx komdu/a tilqa' n-nies f'kamra privata jew fi spazju maqsum mal-oħrajn, tista' ttella' l-post kollu tiegħek, jew jekk ma tistax tagħmel hekk, tista' tissospendi l-attività tal-hosting tiegħek.

   Il-hosts obbligati jimxu mal-linji gwida tal-post fejn jinsabu l-listings tagħhom għal dak kollu li għandu x'jaqsam ma' hosting ta' kmamar privati, spazji maqsumin mal-oħrajn u n-numru ta' nies li jista' jkun hemm f'listing f'mument partikolari.

   Żomm f'moħħok: Mill-20 ta' Awwissu 2020 'il quddiem, Airbnb m'għadhiex taċċetta li jsiru parties jew avvenimenti fil-listings ta' Airbnb u qed tillimita n-numru ta' nies f'listing għal 16-il persuna. Dil-projbizzjoni tgħodd għall-bookings kollha li se jsiru fuq Airbnb minn issa 'l quddiem u se tibqa' tgħodd sakemm noħorġu avviż ieħor li jgħid mod ieħor. Għal iktar informazzjoni aqra l-Politika għall-Parties u l-Avvenimenti tagħna.

   Linji gwida oħra għall-hosts ta' kmamar privati u spazji maqsumin mal-oħrajn

   Il-hosts tal-listings ta' kmamar privati jew spazji maqsumin mal-oħrajn għandhom ukoll:

   • Jillimitaw l-għadd ta' klijenti biex it-tbegħid soċjali jkun jista' jinżamm fiż-żoni komuni kollha
   • Inaqqsu l-ispazji li l-klijenti jistgħu jaċċessaw, biex jiġu evitati riskji bla bżonn għalik u għall-klijenti tiegħek
   • Jivventilaw iż-żoni komuni matul iż-żjara kif imsemmi fil-protokoll għat-tindif (meta dil-ħaġa ma toħloq ebda periklu)
   • Inaddfu u jissanitizzaw iż-żoni komuni (bħall-kmamar tal-banju u l-kċejjen) kemm jista' jkun ta' spiss

   Xi gvernijiet jistgħu ma jħallukx tilqa' n-nies fi kmamar privati jew fi kmamar maqsumin mal-oħrajn jew jistgħu jimponu iktar obbligi jew rekwiżiti fuq dawk l-ispazji. Ara li tirrevedi u timxi ma' kull gwida tas-sigurtà u t-tindif oħra maħruġa mill-gvern u/jew mill-awtoritajiet tas-saħħa tal-ġurisdizzjoni lokali tiegħek.

   X'għandek tagħmel jekk tirċievi riżultat li int marid/a bil-COVID-19 waqt jew wara ż-żjara tiegħek

   Ikkuntattjana jekk irċevejt riżultat li int marid/a bil-COVID- 19 jew jekk bdejt tħoss xi sintomi tal-COVID- 19 u dal-aħħar kont f'listing jew jekk, bħala host, kellek kuntatt fil-qrib mal-klijenti. Għandek tavża wkoll lill-awtoritajiet lokali rilevanti u lit-tabib tiegħek.

   Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?